Hopp til hovedinnholdet

Høringssvar: Ny forskrift om tilskudd til nasjonale ressursmiljøer som arbeider med integrering eller antirasisme

Publisert:
Oppdatert:
Høringssvar
Hender som holder rundt en ring.
Foto: Hedvig Kolboholen

Frivillighet Norge har svart på høring om ny forskrift om tilskudd til nasjonale ressursmiljøer som arbeider med integrering eller antirasisme.

Frivillighet Norge registrerer at Stortinget etter budsjettavtalen mellom SV og regjeringspartiene har bedt regjeringen om å reversere den planlagte endringen om å gjøre tilskuddsordningen for nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet til en ren søknadsbasert ordning i stedet for en navngitt ordning. Vi ønsket likevel å benytte invitasjonen til å uttale oss om de foreslåtte endringene. Vi avgrenser oss i vårt høringssvar til innhold i forslaget om ny forskrift som er direkte adressert i vårt svar.

Frivillighet Norge er positiv til at det etableres flere søkbare støtteordninger for frivillige organisasjoner. Tydeliggjøring av formål og kriterier vil bidra til å skape likere vilkår for organisasjoner som mottar støtte over den navngitte tilskuddsordningen, samt åpne opp for at flere organisasjoner kan søke om å etablere seg som nasjonale ressursmiljø som arbeider med integrering og antirasisme.

Utvidelsen av dagens ordning fordrer at tilskuddsordningen tilføres tilstrekkelig med nye midler for å ivareta og styrke de eksisterende ressursmiljøene på integreringsfeltet, samt gi nye søkerorganisasjoner en reell mulighet til å utvide arbeidet sitt og etablere seg som nasjonale ressursmiljøer.

Les hele høringssvaret her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring