Hopp til hovedinnholdet

Høy temperatur om frivillighetsgaver på vinterens kaldeste dag

Publisert:
Oppdatert:

De rødgrønne tror ikke på skattefradrag som stimulans til å gi mer til frivillige organisasjoner. Opposisjonspartiene er unisone og vil la giverne få skattefradrag. Dette var høydepunktene på Topplederkonferansen mandag 14. januar.

- Det er de frie midlene som skaper kreativiteten, sa Høyres statsministerkandidat Erna Solberg.

Samtlige stortingspartier stilte med toppolitikere. Mikrofonene gikk varme. Foto: Alexander WiddingValgåret startet for frivillighetens del med debatt mellom partitoppene på Topplederkonferansen 14. januar, der drøyt to hundre toppsjefer i frivillige organisasjoner var benket for å diskutere frivillig sektors framtid.

Helen Bjørnøy, som er styreleder i Frivillighet Norge, gjorde opp status på hva de rødgrønne har fått til siden Frivillighetsmeldingen kom i 2007.

I sitt innlegg peker Helen Bjørnøy på at regjeringen har valgt å dele frivilligheten inn i idrett og frivillighet. Hun er bekymret for at den todelte frivillighetspolitikken kan bli enda mer oppsplittet gjennom at frivillighet og ideelle aktører på velferdsfeltet behandles separat.

- Delingen og manglende koordinering og satsing gjør at det fortsatt er en lang vei å gå før vi behandles som en samfunnssektor. Offentlige tilskudd har riktignok økt, men frivillighetens andel av kulturløftet er med unntak av de årene momskompensasjonen ble trappet opp, pinlig lav, sa Helen Bjørnøy.

Kulturminister Hadia Tajik hadde mye godt å si om frivilligheten som pionerer for den norske velferdsstaten, men ble imøtegått av Helen Bjørnøy da hun postulerte at frivilligheten er et supplement til det offentlige.

- Ideologisk og praktisk er frivilligheten mye mer enn et supplement til offentlig sektor, den har også sin egenverdi, sa Bjørnøy, som utfordret Tajik på bedre koordinering av frivillighetspolitikk og tilskuddsordninger i framtiden.

- Uten frivilligheten er mange mål uoppnåelige. Frivilligheten er bærebjelken i samfunnet, kommenterte Venstres Ola Elvestuen.

Temaet som skapte mest debatt i politikerpanelet var skattefradragsordningen for gaver, som Bondevik I-regjeringen opprettet i 2000, men som de rødgrønne vegrer seg for å satse på. Gaver er en viktig inntektskilde for mange organisasjoner, og utgjør sammen med offentlige støtteordninger, salg og sponsing et viktig spekter av inntekstkilder.

- SV vil heller gi offentlig støtte til organisasjonene enn skattefradrag for gaver, sa Bård Vegar Solhjell, og fikk følge av Arbeiderpartiets Raymond Johansen.

Samtlige opposisjonspartier er derimot klare på at de vil utvide skattefradragsordningen og gjøre det enklere å bidra med gaver til frivillige organisasjoner.

Det var kun en ting alle partiene var enige om, og det samstemte politikerløftet om at momsen skal gis tilbake krone for krone, vakte begeistring og applaus i salen på Clarion Royal Christiania.

På årets Topplederkonferanse ble den norske frivillighetsmodellen satt i kontrast til den angloamerikanske, som irske Ivan Cooper beskrev. Organisasjoner som har satset på totalt forskjellige strategier fra medlemsdemokratiske Idrettsforbundet til stiftelsen Bellona som får 2/3 av sin inntekt fra næringslivssamarbeid, ble intervjuet om sine valg, av dagens konferansier Terje Svabø.

Frivillig sektor står overfor mange veivalg, sa generalsekretær i Frivillighet Norge Birgitte Brekke i sin tale, og påpekte at de valgene vi tar påvirker frivillighetens vesen. Og valget til høsten.IllustrasjonhovedtemaTK13

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring