Hopp til hovedinnholdet

Høyre glemmer de ideelle aktørene

Publisert:
Oppdatert:
Hire

I forslaget til nytt partiprogram vil Høyre styrke valgfriheten innen de offentlige velferdstjenestene. Valgfriheten blir lite verdt hvis det innebærer et smalere og dårligere tilbud, mener Frivillighet Norge.

Frivillighet Norge frykter for fremtiden til de ideelle institusjonene. I programforslaget fra Høyre nevnes ikke de frivillige, ideelle aktørene og institusjonene med et ord. Dette rimer dårlig med at helse- og omsorg er en av hovedsakene til Høyre i valgkampen, mener generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge.

- I programforslaget ignorerer Høyre et avgjørende supplement til de offentlige omsorgstjenestene. Det lar seg ikke gjøre å løse morgendagens omsorgsoppgaver uten at de ideelle aktørene er med i utvikling av feltet og i tjenesteproduksjonen, sier generalsekretær Birgitte Brekke hos Frivillighet Norge.

I programforslaget heter det at det er kun flere private tilbydere det skal tilrettelegges for. Brekke frykter at det vil føre til ytterligere nedleggelser av ideelle institusjoner, dersom Høyres landsmøte ikke endrer kapittelet om omsorg på landsmøtet.

- De ideelle aktørene har betydelig erfaring og nyter høy tillit hos pasientene. Denne merverdien må imidlertid verdsettes tydelig om ideelle skal kunne konkurrere med kommersielle helse- og omsorgsprodusenter. Hvis Høyre legger opp til et frislipp av private helsetilbud, risikerer vi å stå uten mange betydningsfulle aktører innen omsorgstjenester som rusbehandling, hjemmetjenester og sykehjem.

Frykter mindre valgfrihet

Organisasjonsleder Øyunn Granerud hos Fransiskushjelpen forteller at de har et nært samarbeid med det offentlige og at det ikke er snakk om å overta de offentlige oppgavene. De ideelle aktører bidrar med noe annet, og noe mer. Som pleier har hun sett mange ganger hvordan pasienter har ulike behov, og hvordan Fransiskushjelpen utfyller det offentlige på en god måte.

- I hjemmetjenesten vår har vi spesialisert oss i at pasienter kan få lengst mulig tid hjemme, og eventuelt også få lov til å dø hjemme når det er ønskelig og mulig. Her utfyller vi det offentlige, både fordi vi er spesialisert i avansert oppfølging i eget hjem pluss at vi har frivillige som kan støtte familien, for eksempel med leksehjelp i en krevende periode.

Hun har en klar oppfordring til delegatene på Høyres landsmøte.

- Mange politikere i Høyre er opptatt av mennesker skal ha valgfrihet. Å være hjemme i avslutningsfasen av livet betyr enormt mye for folk. Jeg håper at Høyre kan gjøre det mulig for ideelle organisasjoner å være tilstede i sektoren. Hvis de er opptatt av valgfrihet, må de også legge til rette for et mangfold.

Granerud får støtte av Brekke, som viser til betydningen av langsiktige avtaler, som gjør det mer forutsigbart for pasienter og pårørende.

- De pårørende foretrekker sykehjem drevet av ideelle aktører. Likevel må stadig flere ideelle institusjoner redusere tilbudene sine, eller stenge dørene, som følge av tapte anbudskonkurranser. Anbudssystemet innebærer at man får et ensidig fokus på pris. Når anbud tas i bruk på stadig flere områder, blir de ideelle skviset ut. De kan ofte ikke konkurrere på pris, og får ikke synliggjort den merverdien de faktisk representerer.

Etterlyser forutsigbarhet

Generalsekretær Jan Elverum hos Blå Kors representerer en av de ideelle aktørene som produserer tjenester innenfor spesialisthelsetjenesten. Mens helseforetakene har et «sørge for»-ansvar som bestillere, er det virksomheter som Blå Kors som utfører selve tjenesten. De arbeider på både kommunalt og statlig nivå, for å tilrettelegge tjenester som rusavhengige har behov for i sitt behandlingsforløp.

- Høyre må uttrykke en sterk og klar vilje for de frivillige organisasjonene på landsmøtet. De må anerkjenne de ideelle aktørenes viktige rolle som tjenesteleverandører innenfor helse og omsorgstjenestene, etterlyser Elverum.

Elverum beskriver Blå Kors som en innovativ kraft innenfor rusbehandling. Han minner om at uten aktører som dem, vil rusfeltet miste et betydelig antall frivillige som bidrar med eget engasjement og livskompetanse, noe som er stor betydning for brukerne. Han håper at Høyre vil gi Blå Kors og andre frivillige organisasjoner de rammebetingelsene de trenger.

- Blå Kors startet rusbehandlingstilbudet i Norge for 104 år siden og er fortsatt en sentral og vital tjenesteleverandør. Vi har tilført en rekke nye tjenester på områder hvor det offentlige ikke har engasjert seg, eksempelvis overfor barn av rusavhengige.

Presses ut

Birgitte Brekke hos Frivillighet Norge forteller at selv om det offentlige trenger frivillige organisasjoner og ideelle aktører, har det vært ført en innkjøpspolitikk som fører til at de ikke-kommersielle helse- og omsorgsprodusentene er presset ut.

- Dersom det kun skal tilrettelegges for flere private tilbydere slik at vi mister de ideelle aktørene, betyr det mindre omsorg.

Brekke opplever at Høyre har helse som en av hovedsakene frem mot valget, og synes det er underlig at de kun vil tilrettelegge for flere private aktører.

- Høyre må få med seg den betydelige verdien som de frivillige, ikke-kommersielle aktørene skaper. Dersom de ikke gjør det, vil vi med en Høyre-regjering risikere ytterligere nedleggelse av ideelle aktører på helse og omsorgsfeltet, sier hun.

Blå Kors, Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og Fransiskushjelpen er noen av aktørene som vil rammes av dårligere rammevilkår for ideelle organisasjoner.

Kontaktinformasjon:

  • Frivillighet Norge: Generalsekretær Birgitte Brekke, telefon 90 64 09 93 eller kommunikasjonssjef Bente Myhre Haast, bente(a)frivillighetnorge.no / 97872473
  • Blå Kors: Generalsekretær Jan Elverum, telefon 92 03 13 16
  • Fransiskushjelpen: Organisasjonsleder Øyunn Granerud, telefon 47 05 74 66

Blå Kors leverer tjenester innen rusbehandling, har kontaktsentre for rusavhengige og boligsosiale tjenester for mennesker med rusavhengighet og/eller psykiske lidelser, gjennom samarbeidsavtaler med kommunene og Husbanken.

Fransiskushjelpen er en diakonal stiftelse som består av en besøkstjeneste, en sorgtjeneste, en pleietjeneste og en gatetjeneste.

Frivillighet Norge har mer enn 280 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring