Hopp til hovedinnholdet

Høyt engasjement for å inkludere ukrainske flyktninger

Publisert:
Oppdatert:
Kvinne, helprofil, på scene
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen åpnet møtet. Foto: Frivillighet Norge

Godt samarbeid, både mellom kommune og frivillighet og mellom organisasjonene selv, er viktig. Det var det stor enighet om da Frivillighet Norge inviterte til idedugnad og erfaringsutvekskling om ukrainske flyktninger tirsdag 24 januar.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen åpnet møtet. Hun var imponert over hvor raskt frivilligheten kom i gang med å ta imot de ukrainske flyktningene.

– Å inkludere folk i fellesskap er DNA-et i det frivillige Norge. Det passer med regjeringens overordnede mål for frivilligheten, at alle skal ha lik mulighet til å delta. Vi vet hvor mye det gir å få delta og bidra som frivillig, sa Trettebergstuen.

Ministeren fortalte videre at regjeringa raskt starta dialogen med frivilligheten da flyktningene kom, for å kunne tilpasse tiltak og støtteordninger til frivillighetens behov og støtte det arbeidet som allerede ble gjort i stedet for å finne på noe nytt.

– Vi skal gi frivilligheten gode rammer til å gjøre det dere vet best, sa Trettebergstuen, og fortalte at regjeringen bevilget ekstra midler, ikke minst til tiltak i kommunene i regi av frivilligheten og til kulturfrivilligheten.

– Frivilligheten skaper varme

Også ordfører Gunn Cecilie Ringdal fra Lier kommune holdt innlegg.

– Frivilligheten er noe av den varmen i samfunnet som vi som kommune ikke kan bidra med alene. Vi er helt avhengige av at vi har frivillige organisasjoner på mange områder som vil stille opp for å gjøre samfunnet bedre for de som bor der, sa Ringdal, og la særlig vekt på hvor viktig det var med en kommunal frivillighetspolitikk som legger til rette for samarbeid mellom kommune og frivillighet når nye innbyggere skal ønskes velkommen.

– I tillegg til, ikke i stedet for

Samarbeid var også viktig for Norges Røde Kors og Norsk Musikkråd, som delte av sine erfaringer med inkludering.

– Vi skal være i tillegg til, ikke i stedet for de kommunale oppgavene. Vi blir fort en fattig kommunes beste venn, men det er feil å sitte i kommunestyresalen og bestemme hva vi skal gjøre. Vi skal bidra til det kulturelle og sosiale, det må vi passe på, sa Pernille Backer Lemming, leder av landsråd omsorg i Norges Røde Kors.

Prosjektleder Mari Romarheim Haugen fortalte om prosjektet «Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger», som er et samarbeid mellom Norsk Musikkråd, Musikkens studieforbund og Kulturalliansen for å mobilisere det frivillige musikklivet til å invitere ukrainske flyktninger inn i deres aktiviteter. Prosjektet er finansiert av Kulturdepartementet og Sparebankstiftelsen, og en del av midlene er satt av til en felles tilskuddsordning for aktiviteter i lokale lag.

Engasjert samtale

Deltakerne var også inviterte til å ha gruppearbeid der de delte mange erfaringer om inkludering og kom fram til mange nye ideer til helt konkrete aktiviteter. Dessuten fikk deltakerne en presentasjon av UDIs strategi for samarbeid med sivilsamfunn.

Les en oppsummering av gruppearbeidet og mer om UDIs strategi herMeld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring