Hopp til hovedinnholdet

Har dere innspill til koronakommisjonens andre rapport?

Publisert:
Oppdatert:
nærbilde av koronavirus

Regjeringens koronakommisjon leverte sin andre delrapport i vår, og den er nå sendt på høring. Her er informasjon om hvordan du spiller inn til den.

Se omtale av rapporten her.

Samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og myndighetene er omtalt i rapporten på flere steder, og det er flere anbefalinger knyttet til frivilligheten:

– Kommisjonen anbefaler å styrke kommunenes interne kompetanse på kommunikasjon med alle innbyggerne. Kommunene trenger også planer for hvordan det offentlige og det frivillige kan utfylle hverandre i en framtidig pandemi eller annen krise. (side 406)

– Kommisjonen anbefaler videre at det bør evalueres hvordan de betydelige tilskuddsmidlene som har gått til frivillige organisasjoner, er brukt. (side 422)

– Kommisjonen anbefaler at myndigheter på alle nivåer i større grad tar inn over seg hva det krever å drive krisehåndtering i et mangfoldig samfunn. Alt beredskapsarbeid må ha et mangfoldsperspektiv og en strategi for involvering av frivillig sektor. (side 424)

Frivillighet Norge vil levere et høringssvar til rapporten og ber om innspill fra medlemsorganisasjonene. Dere kan ta utgangspunkt i følgende spørsmål:

  1. Er dere enige/uenige i kommisjonens omtale av samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og myndighetene under pandemien? Hvorfor/hvorfor ikke?
  2. Er dere enige/uenige i kommisjonens anbefalinger? Hvorfor/hvorfor ikke?
  3. Har dere noen erfaringer fra pandemien som ikke kommer fram i koronakommisjonens rapport og som dere mener bør komme fram? Beskriv i tilfelle disse erfaringene nærmere.
  4. Har dere synpunkt på hvordan myndighetene bør legge til rette for at frivillige organisasjoner kan bidra ved framtidige krisesituasjoner? Beskriv i tilfelle dette nærmere.
  5. Har dere andre kommentarer til rapporten?

I høringssvaret vårt vil vi legge vekt på tema og problemstillinger som er felles for frivillige organisasjoner. Send svar på de spørsmålene som er relevante for dere til janne@frivillighetnorge.no innen 7. august.

Det er også mulig å sende høringssvar direkte til regjeringen. Klikk her for å komme til høringen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring