Hopp til hovedinnholdet

Her er Frivillighet Norges politiske mål for videreutvikling av momsordningen

Publisert:
Oppdatert:

Våre medlemmer vedtok tirsdag 26. februar hvilke politiske mål som skal være styrende for vårt videre arbeid mot målet om full momskompensasjon. Medlemsmøtet stilte seg også bak en rekke forslag som nå spilles inn til Kulturdepartementet.

Styreleder Helen Bjørnøy åpnet medlemsmøte tirsdag 26. februar med å slå fast at momssaken har vært den viktigste saken for Frivillighet Norge siden oppstarten av organisasjonen.

- Fordi våre medlemsorganisasjoner sto sammen og gjentok et unisont krav om at frivillige organisasjoner skal slippe moms på innkjøp, og fordi medlemstallet vårt doblet seg i løpet av få år, fikk vi gjennomslag i juni 2009, sa Bjørnøy.

I dag må frivillige organisasjoner - i motsetning til næringslivet og det offentlige - betale moms på innkjøp av varer og tjenester. Men siden 2009 har altså organisasjonene kunne søke om momskompensasjon, og få refundert deler av sine momsutgifter. Etter et hvileskjær i statsbudjettet for 2012, ble momsordningen i årets statsbudsjett igjen satt tilbake på det lovede sporet i retning en 1,2 milliarder stor momskompensasjonspott innen 2014.

Les mer om Frivillighet Norges arbeid med momssaken

Kulturdepartementet mottok høsten 2012 en evaluering av momskompensasjonsordningen. Det er på bakgrunn av denne - samt Frivillighet Norges egne erfaringsoppsummeringer - at Frivillighet Norges medlemmer vedtok forslag og kommentarer til videreutvikling av ordningen.

- Evalueringen indikerer sammen med våre egne erfaringsrapporter at det må gjøres tilpasninger i ordningen. Bare slik kan vi komme helt i mål - dit vi sa vi skulle komme da vi begynte å jobbe med saken i 2006, sa Bjørnøy.

Et stort flertall av medlemmene gikk inn for styrets innstilling, og samtlige medlemmer stilte seg bak disse hovedlinjene:

1. Økonomisk ramme

Frivillige organisasjoner skal få refundert all moms på varer og tjenester til den frivillige virksomheten inntil full kompensasjon av merverdiavgift er nådd.

2. Hvem skal ordningen gjelde for

Momskompensasjonsordningen skal være reelt tilgjengelig for små og store organisasjoner. Dvs. at den må være enkel å delta i og at alle organisasjoner, uavhengig av om de er sentralledd, lokalledd eller frittstående, må ha mulighet til å få omtrent samme nivå på kompensasjonen.

Momskompensasjonsordningen skal være tilgjengelig for de samme organisasjonene som deltok i tjenestemomskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner, som ble bakt inn i gjeldende momskompensasjonsordning.

3. Frivillighetsregisteret som verktøy

Frivillighetsregisteret skal ferdigstilles med alle de funksjoner som organisasjonene ble forespeilet da registeret ble lansert i 2008, og brukes som verktøy i ordningen. Det vil være det enkleste og mest kostnadseffektive både for staten og organisasjonene.

4. Momskompensasjonsordningen må være en robust og varig ordning

Momskompensasjonsordningen må utvikles i takt med behovet for kompensasjon. Det må lages en ordning som sørger for at ingen organisasjoner mottar mer momskompensasjon enn faktiske momsutgifter.

Les hele brevet Frivillighet Norge sendte til Kulturdepartementet 28.02.2013

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring