Hopp til hovedinnholdet

Her er kandidatene til Frivillighetsprisen

Publisert:
Oppdatert:

To trønderkamerater med et humørfylt tilflyttingsprosjekt, vikingskipsbyggere i Vestfold, tre dugnadsgjenger som jobber for eldre i Oppland, et Buskerud-ektepar med åpent hus for ungdom, og en primus motor som har omsatt lokalt vestlandsk engasjementet til global solidaritet. Dette er kandidatene til Frivillighetprisen 2012.

Juryen har nå bestemt hvilke fem kandidater som skal kjempe om årets Frivillighetspris. Kandidatene er ulike både hva gjelder aktivitet, geografi, alder og antall involverte, men felles for dem alle er et glødende frivillig engasjement som betyr mye for andre.

De fem kandidatene blir presentert gjennom reportasjer på TV2 siste uka i november, og publikum kan stemme fram sine favoritter fram til 3. desember kl. 10. Deretter kårer juryen en vinner blant de tre som har fått flest stemmer. Frivillighet Norge - med styreleder Helen Bjørnøy i spissen - deler ut prisen på FNs internasjonale frivillighetsdag 5. desember.

1. Helge Brekke fra Hordaland

Kandidaten bidrar til å holde folk i form og opprettholde et levende lokalsamfunn. Han har i over 30 år vært primus motor for Knarvikmila - en folkefest like mye som et gateløp. Det er blitt et av Norges største mosjonsløp og samlet 6622 deltaker i september. Knarvikmila og Brekke samarbeider også med den lokale ungdomsskolen (hvor Brekke tidligere var rektor) og Unicef om et prosjekt i Etiopia. Prosjektet bidrar til utdanning for foreldreløse barn i Addis Ababa. Brekke har fått friidrettsstjernen Haile Gebrsellassie til Knarvik i 2011 og 2012. Britiske BBC dekket begivenheten. Hver tirsdag tar han med pensjonister på Dørstokkmila, mens han mandager og torsdager driver utendørsaktiviteter for folk i alle aldre.

- Hva synes du om å være blant de fem kandidatene til Frivillighetsprisen 2012?

- Jeg ser det som en stor ære, og også som en anerkjennelse av den typen arbeid som jeg driver med. Jeg ble overrasket for en tenker aldri på at en kan bli nominert til noe sånt. Det er morsomt at innsatsen blir lagt merke til nasjonalt og internasjonalt. BBC hadde to reportasjer om Knarvikmila i høst, og vi har i tillegg blitt omtalt på sudansk, etiopisk, amerikansk og nederlandsk tv, sier Helge Brekke til frivillighetnorge.no.

- Hva er frivillighet for deg?

- Jeg begynte med frivillig arbeid som 15-åring i Vik Idrettslag i Sogn, og har jobbet frivillig i alle år siden da. Jeg har aldri hentet ut en krone i lønn, for det strider mot prinsippene mine. For meg har frivillig arbeid i alle år opplevdes givende i seg selv. Jeg har alltid gjort min frivillige innsats i mitt nærmiljø, for det er i nærmiljøet du har ditt daglige virke og det er der du skal se folk i øynene. Alle har godt av å være i frivillig arbeid på en eller annen måte, og det er en flott måte å engasjere seg i samfunnet. Det gjør en godt å være med på å skape noe sammen med andre. Hvis du ønsker deg noe lokalt eller nasjonalt, så må du engasjere deg selv. Du kan ikke sitte og vente på at andre skal gjøre det, sier Brekke.

2. Kortnebbgåsas ve og vel fra Nord-Trøndelag

Kandidaten er en forening med formål å gi Beitstad-ungdom et sterkere forhold til bygda, og bevisstgjøre dem om at de kommer fra ei attraktiv og fin bygd som de kan være stolte av. Initiativtakerne er Håvard Haugan og Jo Kristian Kvernland. De retter seg mot både de som bor i bygda i dag, og de som har flyttet av forskjellige grunner. Ved bruk av entusiasme, humor, galskap og en liten dose seriøsitet, vil de bli en betydelig faktor for hvor ungdommen velger å bosette seg - den dagen de skal etablere seg. Kortnebbgåsas ve og vel har bidratt til økt aktivitet og trivsel i bygda Beitstad i Steinkjer kommune, ifølge Nord-Trøndelag fylkeskommune. Lokalsamfunnet har fått et løft og foreningen har blant annet innført fadderordning for alle nye Beitstøinger. Den årlige Kortnebbgåsfestivalen, aktiviteter blant ungdom og kreative slagord som «Gjess we can!» og «Trækk te Beitstad du å!» er andre eksempler.

- Hva synes dere om å være blant de fem kandidatene til Frivillighetsprisen 2012?

- Vi er veldig ydmyke over at nettopp vi er plukket ut i selve dugnadslandet Norge, så dette setter vi veldig pris på. Det er Håvard Haugen og jeg som står bak selve Kortnebbgåsas ve og vel, men vi opplever at hele bygda står bak oss når vi først setter i gang med aktiviteter. Vi har aldri fått et nei fra noen. At folk er så positive når vi spør dem om å bidra, gjør det til en glede å holde på, sier Jo Kristian Kvernland.

- Hva er frivillighet for deg?

- Uten frivillighet hadde ikke det norske samfunnet gått rundt. I hver bygd og hver by er det frivillige som sørger for at samfunnet går rundt. Idretts- og kulturliv på små plasser er helt avhengig av frivillig innsats, så her er situasjonen ganske annerledes enn i byene. Erfaringa vår er at man ikke kan sitte på rumpa og vente på at noe skal skje - man må gjøre det selv, sier Kvernland.

3. Bente og Trond Bardalen fra Buskerud

Siden 2002 har Trond og Bente Bardalen på frivillig og ubetalt basis driftet en av landets største innendørs skatehaller for Drammen kommune. Sammen med Bente er Trond i Nøstedhallen alle kvelder og helger. Her har de bygget opp et flott aktivitetssenter med et trygt og godt sosialt miljø som ifølge Buskerud fylkeskommune er kjent langt utenfor byens grenser. Trond organiserer vakthold, rydder og gjør rent, utfører nødvendig vedlikehold, planlegger og arrangerer aktivitetsweekender og drifter kaféen. Bente svinger malerkosten, steker vafler og snakker moderlig med unger som trenger et lyttende øre. De legger stor vekt på det sosiale miljøet, og har gitt mange barn og unge en trygg havn. Før han tok fatt på arbeidet med Nøstedhallen og Nordbylia Miljøklubb, gjorde Trond en mangeårig frivillige innsats for barn og unge innenfor idrett/fysisk aktivitet og nærmiljøarbeid.

- Hva synes dere om å være blant de fem kandidatene til Frivillighetsprisen 2012?

- Vi synes det er overveldende at vi har kommet med blant så gode kandidater, så dette føles bare helt enormt. Vi forventer ikke sånt som dette, for vi gjør jo det vi gjør fordi vi har lyst til det. Det er en takknemlig jobb å jobbe med så mye flott ungdom, sier Trond Bardalen.

- Hva er frivillighet for deg?

- Frivilligheten blomstrer etter min erfaring! Selv har jeg holdt på i 40 år med frivillighet. Kona mi og jeg kommer til å fortsette så lenge helsa er grei, og vi selv og ungdommene har glede av det. Alternativet hadde vært å sitte hjemme og se på tv, og det gidder vi ikke. Frivillig innsats gir et samfunn som er godt å bo i, hvor man ikke bare sitter og venter på at alt skal dale ned i fanget på en. Frivillig arbeid har i alle år vært naturlig for meg, også fordi jeg har sett hvor mye mine egne barn har hatt igjen for å delta i aktiviteter som er organisert av andre frivillige.

4. Øverbygjengen fra Oppland

I mer enn 12 år har årets kandidat gjennom sin frivillighet lyst opp i hverdagen for både eldre og handikappede. Øverbygjengen består av tre dugnadsgjenger med til sammen 75 pensjonister, som er tilknyttet Øverby Helsesportsenter og Gjøvik frivilligsentral. De har laget en populær ukentlig møteplass, og de har lagt til rett for fysisk aktivitet på den enkeltes mestringsnivå - både inne og ute. På hver møtedag gjennom alle disse årene har de vartet opp med kulturell underholdning i form av både musikk, sang, foredrag og allsang.

- Hva synes dere om å være blant de fem kandidatene til Frivillighetsprisen 2012?

- Det er forferdelig moro at de frivillige blir hedret. Det er så mange som legger ned en stor frivillig innsats og gjør en utrolig god jobb. Hos oss er det i hovedsak eldre som jobber frivillig. De sier at de selv får mye igjen for innsatsen, og at de ser på dette som en fin møteplass. Jeg håper selvsagt at vi vinner, men å være blant de fem utvalgte er stort i seg selv, sier Kari Siem som er eneste ansatte blant mange frivillige i Øverbygjengen.

- Hva er frivillighet for deg?

- Selv om jeg i dag er ansatt, har jeg vært frivillig i mange år. Jeg opplevde det som veldig sosialt, og jeg mener det sosiale er en viktig side ved frivilligheten. Jeg ser med bekymring på at deler av neste generasjon foreldre betaler seg ut av frivillig arbeid, eller i alle fall slutter når deres egne barn ikke er med lenger. Slik var det ikke før, sier Siem.

5. Stiftelsen Nytt Osebergskip fra Vestfold

Stiftelsen Nytt Osebergskip har formidling om vikingtiden som en hovedmålsetting. Byggingen har foregått i friluft i Tønsberg havn og skapt stort lokalt engasjement og internasjonal interesse. Flere hundre frivillige i alle aldre har sluttet opp om prosjektet. Yngstemann var 13 år da han begynte, eldstemann 75 år. Det har kommet frivillige fra USA og mange land i Europa for å delta i prosjektet. En tekstilgruppe har laget drakter, andre har vevd seil, mens noen har bygget skipet. Tusenvis av barnehagebarn og skoleelever har fått gratis omvisning og orientering om vikingtiden. Selve byggeprosjektet er gjort i samarbeid med Kulturhistorisk Museum og Vikingskipshuset, for å få til en arkeologisk fullskalakopi av Osebergskipet slik skipet så ut da det var nytt i år 820.

- Hva synes dere om å være blant de fem kandidatene til Frivillighetsprisen 2012?

- Det er veldig morsomt at vi er blant de fem nominerte. Det er rett og slett en fantastisk anerkjennelse av det arbeidet som godt over 100 frivillige har lagt ned. Vi har ikke turt å regne på hvor mye frivillig innsats som er lagt ned, men jeg vil tippe at det er snakk om mellom 10 og 15 frivillige årsverk i de to årene de har holdt på. De frivillige har bidratt med båtbygging, smiing, veving av seil, styrearbeid og drift av en butikk med salg av effekter og suvenirer. Vi ser også at engasjementet har stimulert historieinteressen, og byggingen av Osebergskipet blir en måte å ta i bruk Vestfolds historie på, sier styreleder Einar Christian Erlingsen i stiftelsen.

- Hva er frivillighet for deg?

- Jeg tror kulturlivet ville vært veldig fattig uten frivillig innsats. Ofte er det frivillige ildsjeler som er først ute med å se et behov eller en mulighet, som myndighetene ikke ser. Men det offentlige kommer ofte diltende etter når de ser nytten av det de frivillige gjør. Selv har jeg drevet med frivillighet i mange år, fordi jeg vokste opp i et lokalsamfunn hvor dugnad og frivillighet var veldig levende. I tillegg til arbeidet med Osebergskipet, har jeg startet et historielag på hjemstedet mitt på frivillig basis. Jeg vokste opp i et samfunn hvor dugnad og frivillighet var veldig levende, avslutter Erlingsen.

Juryens kriterier:

  • Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.
  • Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.
  • Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.
  • Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Les mer om Frivillighetsprisen, tidligere vinnere og historikk her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring