Hopp til hovedinnholdet

Høringssvar på NOUer: På høy tid og Tegnspråk for livet

Publisert:
Oppdatert:
Høringssvar
Utsnitt av forsiden til NOU 2023:13 På høy tid
Faksimile fra forsiden av NOU 2023;13, På høy tid

Frivillighet Norge har svart på høringen om NOU 2023:13 På Høy tid - realisering av funksjonshindredes rettigheter.

Frivillighet Norges utgangspunkt er at deltagelse i frivilligheten bidrar til at frivillig sektor er en viktig demokratiarena, og at hindre for deltagelse i frivillig sektor bidrar til å begrense mulighetene til demokratideltagelse. Deltagelse i frivilligheten har også store folkehelseeffekter, og bidrar til å skape innenforskap, mestring og fellesskap. Derfor er det viktig at frivilligheten er tilgjengelig for alle.

NOU 2023:13 På høy tid - realisering av funksjonshindredes rettigheter

I vårt høringssvar er det lagt vekt på kapitlene som handler om fritid og deltakelse for funksjonshindrede barn og unge, og samfunnsdeltagelse for funksjonshindrede voksne.

For å sikre at alle får tilgang til å delta i frivilligheten er det avgjørende at det finnes fungerende og tilgjengelige ordninger for assistanse og tolketjenester. Det må opprettes tilskuddsordninger der frivillig sektor kan få midler til universell utforming og tilrettelegging av aktiviteter, tilbud, informasjon, teknologi og fysiske omgivelser, inkludert bygg som eies eller driftes av frivillige organisasjoner.

I høringssvaret la vi også vekt på viktigheten av at det offentlige legger til rette for samhandling med frivilligheten, og at organisasjoner må sikres medvirkning i relevante saker.

Les hele NOU 2023:13 På høy tid og andre høringssvar.

Les Frivillighet Norges høringssvar.

NOU 2023:20 - Tegnspråk for livet

NOU 2023:20 er en omfattende utredning om tegnspråk. Den belyser allikevel i liten grad frivillig sektor, som kulturarena, og generelt som en arena der tegnspråk brukes.

Frivillighet Norges høringssvar tar utgangspunkt i at tegnspråklige har rett til å delta i samfunnslivet på lik linje med alle, og ha mulighet til å samles eller organisere seg for å fremme tegnspråk og andre interesser. I vårt høringssvar har vi derfor blant annet påpekt at relevante deler av frivillig sektor må tas med i arbeidet med å gjøre arenaer tilgjengelige for tegnspråkbrukere.

Les hele NOU 2023:20 og andre høringssvar.

Les Frivillighet Norges høringssvar

Kontaktperson

Bilde av Brita Brekke
Brita Brekke
Politisk rådgiver
41636798
brita@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring