Hopp til hovedinnholdet

Hva betyr endringene i arbeidsmiljøloven for frivillige organisasjoner?

Publisert:
Oppdatert:
Gutt som spiller trompet
Mange frivillige organisasjoner kjøper tjenester som f.eks. instruksjon/opplæring, direksjon, foredrag eller seremoniledelse. I all hovedsak er det lokallagstyrene i organisasjonene som kjøper tjenestene. (Foto: Frivillighet Norge)

Rettstilstanden er ikke endret, men organisasjoner som kjøper tjenester av selvstendige oppdragstakere må kvalitetssikre kontraktene. Arbeidsmijølovens krav om bevis er blitt strengere.

Mange frivillige organisasjoner kjøper tjenester som f.eks. instruksjon/opplæring, direksjon, foredrag eller seremoniledelse. I all hovedsak er det lokallagstyrene i organisasjonene som kjøper tjenestene. Dirigenten, treneren, foreleseren osv. som er leid inn løser oppgavene fritt på bakgrunn av de faglige kvalifikasjoner de har. Lokallagstyret kontrollerer normalt kun at arbeidet leveres til avtalt tid, men gir ellers ikke instruksjon eller fører annen kontroll med oppdragstakerens utførelse av arbeidet. Dette er typiske kjennetegn ved et oppdragsforhold som skal komme tydelig fram i oppdragskontrakten.

For å hindre omgåelse av arbeidsgiveransvaret vedtok Stortinget i februar 2023 at arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven § 1-8 endres: Innst. 181 L (2022–2023), jf. Prop. 14 L (2022–2023) Beviskravet til oppdragsgivere som kjøper tjenester av selvstendige oppdragstakere skjerpes. For frivillig sektors del er det viktig å merke seg at forarbeidene til loven understreker at endringen i § 1-8 ikke skal endre gjeldende rett: Det som hittil har vært å regne som et oppdragsforhold i arbeidsmiljølovens forstand, skal fortsatt regnes som et oppdragsforhold og ikke et arbeidsforhold.

Stortingsrepresentant Anna Molberg fra Høyre skriver også i en merknad til lovforslaget at partiet mener det som en hovedregel må ansees å være overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold når frivillige organisasjoner leier inn dirigenter eller fotballtrenere.

For å sikre at lokallagene følger reglene og kan bevise at kjøpet av tjeneste er et oppdragsforhold, tilrår Frivillighet Norge frivillige organisasjoner innenfor kultur, helse, fritidisaktiviteter for barn og unge, tros- og livssynssamfunn osv. utvikler maler for oppdragskontrakter som lokallagene i deres organisasjoner kan bruke. Fordi virksomheten er ulik i forskjellige organisasjoner må kontraktsmalen tilpasses hver enkelt organisasjons egenart.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring