Hopp til hovedinnholdet

Hva betyr pensjon fra første krone for frivilligheten?

Publisert:
Oppdatert:
Bilde av et barneteater som øver
Mange lokale lag og foreninger utbetaler lønn til instruktører, trenere eller andre som bidrar. Dette kan ofte dreie seg om mindre beløp. Mange lurer på om det nå må opprettes pensjonsavtaler for alle disse. (Foto: Hedvig Kolboholen/Frivillighet Norge)

Fra nyttår er reglene om pensjon endret. Dette får også konsekvenser for frivillige organisasjoner som er arbeidsgivere, men ikke så store som mange kanskje tror. Frivillighet Norge har gjort en gjennomgang.

Hva er endret?

De nye reglene for obligatorisk tjenestepensjon trer i kraft 1. januar 2022, men arbeidsgivere har tid til 30. juni med å tilpasse pensjonsordningene til de nye reglene. Hensikten med endringene er at flere ansatte skal sikres pensjonsopptjening.

De nye reglene innebærer blant annet:

  • Krav for alle private tjenestepensjonsordninger om å spare minst 2 prosent av medlemmenes inntekt fra første krone (minimum innskudd på 2 prosent er som før – det nye er at lønnen teller fra første krone).
  • Minstekravet til 20 prosent stilling for rett på medlemskap i ordningene er opphevet.
  • Aldersgrensen for medlemskap settes ned fra 20 til 13 år som i folketrygden.
  • Ansatte får rett på medlemskap i ordningene når inntekten overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen. Denne grensen er som hovedregel på 1 000 kroner, men 10 000 kroner for skattefrie organisasjoner mv.

Organisasjoner som har avtale om obligatorisk tjenestepensjon i dag, må sikre at avtalen passer med det nye regelverket. Dette gjelder i hovedsak organisasjoner som har fulltidsansatte medarbeidere.

Frilansere

Noen organisasjoner har frilansere som bidrar i virksomheten etter avtale. Frilansere regnes ikke som arbeidstakere og skal ikke inkluderes i tjenestepensjonsordninger. De nye reglene endrer ikke på dette.

Lønn til instruktører, trenere og lignende

Mange lokale lag og foreninger utbetaler lønn til instruktører, trenere eller andre som bidrar. Dette kan ofte dreie seg om mindre beløp. Mange lurer på om det nå må opprettes pensjonsavtaler for alle disse. Reglene gjelder for alle arbeidsgivere, men det fins viktige unntak som gjør at de fleste lokale lag ikke trenger å endre sin praksis fra i dag.

For det første må foreningen ha plikt til å opprette tjenestepensjonsordning i utgangspunktet. For å ha denne plikten må man enten

  • ha minst en ansatt i minimum 75 prosent stilling, eller
  • ha personer i organisasjonen som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Dette følger av OTP-loven (se § 1. Virkeområde).

For det andre er det en grense på 10 000 kroner i utbetaling før en ansatt må meldes inn i tjenestepensjonsordningen. Denne grensen gjelder for skattefrie organisasjoner, som de aller fleste frivillige organisasjoner er. Dette gjør at en del av de mindre beløpene til trenere, instruktører, osv. kan utbetales som før uten at man må tenke på pensjonsordning, selv om foreningen har ansatte som har pensjonsavtale.

Hvis foreningen derimot allerede har en pensjonsordning for ansatte, og utbetaler mer enn 10 000 kroner i året til en enkeltperson, betyr de nye reglene at personen må meldes inn i foreningens pensjonsordning. I andre tilfeller fører ikke de nye reglene til en endring.

Mer informasjon:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring