Hopp til hovedinnholdet

Hverdagsintegrering i frivillige organisasjoner

Publisert:
Oppdatert:
Minoritetsrådgiver Amina Winningah ved Bodø vgs leder samtalen med elever. Foto Vanja Konradsen
Minoritetsrådgiver Amina Winningah ved Bodø vgs leder samtalen med elevene Lilav Abdurrahman Ali, Hamse Hassan, Daniel Horori, Aleksander Shambel Lemlem og Precious Uwadiae.   Foto Vanja Konradsen, Frivillighet Norge.

IMDI inviterte til 3 regionale integreringskonferanser i november, i Trondheim, Bodø og Kristiansand. Målet var å legge til rette for nettverksbygging og tettere samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune og sivilsamfunn. Frivillighet Norge ledet panelsamtaler om deltakelse i frivillige organisasjoner på alle konferansene.


Funn i Fafo-rapporten «Hverdagsintegrering i praksis», om innvandrernes opplevelse av tillit, tilhørighet, deltagelse og erfaring med diskriminering var et overordnet tema på konferansene. Videre ble lokalt arbeid med integrering og frivillighet belyst.

Alle har et ansvar

Flerkulturell ungdom i Bodø mener at alle har et ansvar for å ta imot nye som flytter nordover. Det er lettere å bli sett og bli kjent på mindre steder, men de tror at innvandrere er mer ensomme særlig i starten og fordi de mangler slekten rundt seg.

Senk de strukturelle barrierene for deltakelse

Frivillige organisasjoner sees ofte som en viktig arena for å styrke sosial kapital og hverdagsintegrering i et samfunn. For å senke terskelen for deltakelse er det verdifullt å identifisere om det finnes strukturelle barrierer som hindrer folk fra å engasjere seg og delta aktiviteter i frivillige organisasjoner

Hedda Flatø, forsker fra Fafo forskningsinstitutt presenterte hovedfunn fra Fafo-rapporten Hverdagsintegrering i praksis

Blant innvandrergruppene i rapporten er det mellom 22-34 prosent som svarer at de ikke opplever hindringer for deltakelsed i frivillige organisasjoner og aktiviteter. Faktorer som hindrer deltakelse er mangel på tid, andre forpliktelse og at man ikke ser behov for å delta. Her skiller ikke innvandrergruppene og kontrollgruppen seg vesentlig fra hverandre. Utfordringer, som særlig innvandrergruppene oppgir som et hinder, er at de ikke snakker godt nok norsk, at de ikke kjenner noen andre som deltar og at de ikke vet hvordan de kan bidra.

Ønsket om å delta er ganske likt mellom innvandrere og kontrollgruppen i Fafo-undersøkelsen. 30 prosent i innvandrerutvalget ønsker å delta mer, mot 26 prosent i kontrollgruppen.

I rapporten ble det også spurt om ensomhet. Det er ikke så stor forskjell på hvem som føler seg ensom, mellom kontrollgruppen og personer fra innvandrergrupper, og det er 12- 19 prosent som oppgir at de ofte føler seg ensom.

Fafo-rapporten viser at diskriminering oppleves i større grad knyttet til hudfarge, etnisitet og religion. Frivillige organisasjoners egen kultur kan være en barriere som hindrer nye å finne sin plass. Mangel på bevissthet, kunnskap om hvordan man bør håndtere diskriminering eller kapasitet til å følge opp ønsket kultur og atferd er en utfordring.

Vi må rekruttere de vi ikke kjenner fra før!

I Kristiansand åpnet statssekretær i Arbeids- og Inkluderingsdepartementet Nancy Herz konferansen med å si;

–For god hverdagsintegrering er det særlig viktig med åpne møteplasser. Her bidrar frivillige organisasjoner over hele landet, de er gode aktører som skaper fellesskap. Vi skal ikke bruke de frivillige organisasjonene, vi skal spille på lag og legge til rette, på frivillige organisasjoners egne premisser.

–Vi vet at de fleste som blir spurt om å bidra som frivillige er frivillige fra før. Dette viser årets Frivillighetsbarometer. Nå oppfordrer vi organisasjonene til å aktivt rekruttere personer som ikke kjenner til organisasjonen fra før, sier prosjektleder for økt deltakelse i Frivillighet Norge, Vanja Konradsen.

Den største barrieren for å delta i en frivillig organisasjon er at nye ikke kjenner til muligheten. Hvordan kan du vise vei til frivillige organisasjoners felleskap?

Nyttige lenker

Knekk inkluderingskoden

Samhandlingskoden

Ungfritid.no

Frivillig.no

IMDI hverdagsintegrering i praksis

Kontaktperson

Bilde av Ida Marie Holmin
Ida Marie Holmin
Assisterende generalsekretær
21 56 76 58
ida@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring