Hopp til hovedinnholdet

Hvordan jobber storbyene for økt deltagelse for barn og unge?

Publisert:
Oppdatert:
Folk sitter i et rom og ser på to personer presentere målet for samlingen på en skjerm.
Trine Lise Hoffmann, Bufdir og Tanja Plasli, Trondheim kommune, presenterer målet for samlingen. Foto: Vanja Konradsen

Åtte storbykommuner: Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim kom sammen 16. – 18. april 2023 i Trondheim for å diskutere felles problemstillinger de har i arbeidet med frivillighet og økt deltagelse.

Deltagerne, som kom fra ulike roller i kommunen, tok for seg problemstillinger knyttet til tilgang på egnede lokaler, bruken av digitale verktøy, tilskudd og finansiering og kommunikasjon internt i kommunene og ut til innbyggerne. Storbynettverket drives av KS, og samlingen finansieres gjennom Bufdir. Deltakerne bidro med erfaringer og løsninger og dro tilbake til sine respektive kommuner med nye ideer og tiltak. I tillegg til kommunene deltok Kultur og likestillingsdepartementet og Frivillighet Norge.

Trondheim er Europeisk frivillighovedstad og arrangerte «Finn Frem Fest»

En person fra speideren blir filmet mens hen står foran et banner der det står Speiding pågår.
Speiding pågår også på fest! Foto: Vanja Konradsen

Storbynettverket valgte Trondheim som vertskap fordi byen er Europeisk frivillighovedstad i 2023. Et resultat av dette var Finn Frem Fest, en stor samling for alle organisasjoner med aktiviteter for innbyggerne i Trondheim. Mellom seksti og åtti organisasjoner viste frem tilbudene sine i Trondheim Spektrum, og rundt ti tusen personer var innom. Deltagerne på nettverkssamlingen fikk oppleve mangfoldet i organisasjonslivet og lot seg imponere over alle tilbudene man kunne prøves på festen. «Det var alt fra dans til rollerderby, Kreftforeningen til Trondhjems Modelljernbaneklubb. Det var inspirerende å se engasjementet, og det likner på vårt eget arrangement, Frivillighet i sentrum», sier Pål Jentoft Johnsen fra Tromsø kommune. «Vi vet at det mange etterspør er informasjon om ulike tilbud, og dette er en flott måte å få aktivitetene og befolkningen til å møtes», fortsetter Johnsen.

Flere gode prosjekter i kommunene

Mye av tiden i Trondheim ble brukt på å diskutere hvordan kommunene jobber med økt deltagelse. Alle kommunene fikk presentere ulike prosjekter som drives med mål om å aktivisere innbyggerne. Bergen kommune presenterte sitt arbeid for å åpne opp skolebyggene for flere aktiviteter. «I Bergen skal de ikke lenger bygges skoler, det skal bygges nærmiljøanlegg. Målet er at alle skoler skal bli nærmiljøanlegg, hvor alle organisasjoner kan søke om å bruke lokalene etter skoletid,» forteller Stine Konradsen fra Bergen kommune. Flere kommuner ser på bruken av skoler og andre kommunale bygg, og har tro på at det kan være en del av løsningen på utfordringene knyttet til lokaler. «Skolebygg kan fungere både som en lavterskel, uformell møteplass, og som møtelokaler for små og store organisasjoner», påpeker Konradsen.

I tillegg jobber mange kommuner med bruken av digitale verktøy for frivilligheten og aktiviteter og tilbud for barn og unge. Deltagerne diskuterte ulike løsninger og plattformer. Fra Oslo kom en oppfordring om å se på hvilke eksisterende løsninger som kan tas i bruk, istedenfor å kjøpe inn eller utvikle nye og egne løsninger. «Vi jobber tett med Frivillighet Norge og bruker verktøyene Frivillig.no og Ungfritid.no, og bidrar i utviklingen deres» sier Lars Mannsåker fra Oslo kommune. «Det finnes andre verktøy også, og kommunene må finne ut hvilke som passer dem best. Men det hadde vært en fordel om flere kommuner valgte samme løsning, det kunne spart både tid og penger,» fortsetter han.

Nettverket fortsetter arbeidet

Økt deltagelse er ikke noe som fikses på to dager. Men nettverket fortsetter arbeidet etter samlingen, og holder kontakten gjennom Teams og andre kanaler. Det er etablert kjennskap og kontakter på tvers av kommunene, og gode ideer og løsninger følges opp gjennom møter mellom enkeltdeltagerne av nettverket. «Det er viktig at deltagerne bruker de verktøyene og den erfaringen som deles på samlingen i det daglige arbeidet sitt», sier Trine Lise Hoffman fra Bufdir. «Den viktigste jobben gjøres mellom samlinger, det er deltagerne som er ressursene i nettverket og det er de som fører til konkrete endringer i kommunene, at deltagerne bruker det de har lært i sin arbeidshverdag. Det er sånn vi oppnår Økt deltagelse», avslutter hun.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring