Hopp til hovedinnholdet

Internasjonal dag mot diskriminering

Publisert:
Oppdatert:
barn holder hender i været for å få tak i såpeboble
Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

Den 21. mars ønsker vi i Frivillighet Norge å framheve den internasjonale dagen mot rasediskriminering. Dette gjør vi for å sette søkelyset på et problem som angår oss alle, også frivillig sektor.

Det å ta innover seg at rasisme og diskriminering dessverre er et vedvarende problem i det norske samfunnet, er av betydning.

Frivillig sektor er en sentral del av norsk samfunnsliv, og vi har også et ansvar for å arbeide mot rasisme og diskriminering. Og at den type rasehat kan oppstå internt i vår egen organisasjon, er noe vi må være forberedt på, og ha rutiner for.

Derfor er det viktig å ha kunnskap om rasisme og diskriminering, slik at vi kan gjenkjenne det når det skjer, og gjøre noe med det. I forlengelsen av rasediskriminering, er det viktig å huske på at det også finnes andre typer diskriminering. Den 21. mars er også verdensdagen for Downs syndrom.

Våre verktøy og kurs

Vi i Frivillighet Norge jobber aktivt med å fremme måter, metoder og verktøy som kan være med på å bekjempe rasisme og diskriminering i frivilligheten. Et eksempel på et slikt verktøy er inkluderingskoden.no. Her kan du lese om inspirerende historier og fagartikler som belyser problemstillinger knyttet til tematikken. Et eksempel på sistnevnte finner du her.

Vi holder også kurs som kan gi organisasjoner, lag og foreninger mer innsikt i hvordan man kan jobbe antirasistisk.

  • Den 21. mars holder vi Normkreativt kræsjkurs. Les mer om normativt kræsjkurs her!

    Normkreativitet handler om å bli mer bevisst på hvilke normer som finnes i din organisasjon eller i aktiviteter dere tilbyr. På den måten vil du lære å identifisere de normene som gjør tilbudet din organisasjon har, mindre tilgjengelig for enkelte. Deretter kan dere jobbe kreativt for å erstatte de ekskluderende praksisene med mer inkluderende normer.
  • 8. april vil vi arrangere et digitalt inspirasjonsmøte om Mangfoldsplakaten. Les mer om Mangfoldsplakaten her!

    Mangfoldsplakaten, som både uttrykker en ambisjon og er en arbeidsmetode, bygger på tanken om at alle skal kunne delta i i frivillige organisasjoner. I praksis betyr dette å jobbe med å øke mangfoldet, senke barrierer for deltakelse og å skape like muligheter.

Hvorfor betyr det noe?

Det er viktig å erkjenne at rasisme er et samfunnsspørsmål. Det angår oss alle at mennesker diskrimineres og utsettes for rasisme. Rasisme krenker de mest grunnleggende menneskerettighetene og verdigheten til dem som måtte bli utsatt for det. Rasisme hindrer fremgangen mot et mer inkluderende og rettferdig samfunn. 

En inkluderende frivillig sektor er en forutsetning for et inkluderende samfunn. Lykkes vi ikke med å inkludere kan vi ende med å ekskludere. Gjenkjenner vi ikke rasisme og diskriminering i egne organisasjoner når det dukker opp, eller ser en annen vei, så tar vi ikke vår del av ansvaret.

Kontaktperson

Bilde av Kai Andre Sunde
Kai Andre Sunde
Rådgiver
kai@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring