Hopp til hovedinnholdet

Ideell sektor gleder seg over historisk avtale med Regjeringen

Publisert:
Oppdatert:

Ideelle aktører og Regjeringen undertegnet onsdag en avtale om helse- og velferdstjenester. Frivillighet Norge er glad for at avtalen anerkjenner, styrker og synliggjør den viktige rollen ideelle aktører spiller i den norske velferdsstaten.

- En samlet frivillig sektor i Norge er glad for denne samarbeidsavtalen. Regjeringspartiene viser med dette at de ønsker at ideelle aktører også skal være en del av morgendagens velferdstilbud, sier generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge.

Avtalen, som er inngått av Regjeringen, Hovedorganisasjonen Virke, Frivillighet Norge, Ideelt Nettverk og KS Bedrift, ble signert onsdag 3. oktober i Blå Kors’ lokaler i Oslo. Blå Kors’ generalsekretær Jan Elverum er svært fornøyd med avtaleinngåelsen.

- Samarbeidsavtalen vil gjøre det mulig for oss å drive rusomsorg mer langsiktig. Den anerkjenner mangfoldet i ideell sektor, og denne forståelsen er vi avhengige av, sier Elverum.

Støre med oppfordring til helseforetakene

Både fornyingsminister Rigmor Aasrud og helseminister Jonas Gahr Støre var til stede ved signeringen. Den ferske helseministeren framsetter en håndfast lovnad.

- Vi har bedt helseforetakene skape gode rammevilkår for ideelle aktører. Dette følger vi opp, sier Støre.

Støre framholder frivillig og ideell sektor som sektorer det offentlige kan lære av.

- Mellom det offentlige og markedet finnes det en levende og pulserende ideell sektor. Denne skal vi ta vare på, og avtalen bidrar til det, sier han.

Også fornyingsminister Rigmor Aasrud er full av lovord om ideell sektor.

- Vi ser hvordan ideell sektor alltid ligger litt foran det offentlige. De har også en rolle som korrektiv og alternativ til både de offentlige institusjonene og de som driver på kommersielt grunnlag, sier Aasrud.

Forventer handling

Frivillighet Norge forventer nå at Regjeringen omsetter lovordene til handling.

- Innkjøpsveiledere og innkjøpspraksis må endres, slik at ideelle aktørers særtrekk og merverdi etterspørres og vektlegges når det offentlige velger hvilke helse- og velferdstjenester de skal kjøpe, sier Birgitte Brekke.

Fram til nå har merverdien som ideelle aktører representerer gitt liten uttelling i anbudskonkurranser, og mange ideelle aktører har blitt utkonkurrert på pris.

Også Hovedorganisasjonen Virke understreker at avtalen forplikter til handling.

- Samarbeidsavtalen vil forplikte staten, kommuner og offentlige etater på alle nivåer til å ta hensyn til de ideelle virksomhetenes måte å drive sine tjenester på, kjennetegnet ved sin nærhet til brukerne, sier direktør Torbjørg Aalborg i Virke Ideell på Virkes hjemmesider.

Sentrale punkter i samarbeidsavtalen dreier seg om kvalitet, god bruk av offentlige midler, langsiktighet og forutsigbarhet, uavhengighet, mangfold og dialog. To ganger i året skal partene møtes til dialogmøter for å følge opp avtalen.

- Mer forutsigbarhet og former for strategisk samarbeid kan bli praktiske resultater av avtalen, melder Database for offentlige innkjøp (Doffin).

Les mer:

Les hele samarbeidsavtalen om leveranser av helse- og sosialtjenester her

Frivillighet Norge sitt arbeid med saken

Aasrud inviterer Frivillighet Norge med i arbeidet for en samarbeidsavtale (2011)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring