Hopp til hovedinnholdet

Ideelle gir mer helse for hver krone

Publisert:
Oppdatert:
Audun Lysbakken

Frivillighet Norge er glad for at SV-leder Audun Lysbakken vil verne om de private ideelle aktørene innen helse og omsorg. De siste årene er mange ideelt drevne institusjoner lagt ned fordi de taper kontrakter i konkurranse med de kommersielle. APs Håkon Haugli vil ha en sterk offentlig sektor, hvor han mener at frivilligheten må bidra. Det er uklart hva det betyr.

- Omsorgstjenestene begynte med de ideelle, og disse aktørene vil fortsette. Men da må de få vilkår det er mulig å drive etter. Bare slik kan vi sikre bærekraft I morgendagens omsorg, sier Birgitte Brekke, generalsekretær i Frivillighet Norge.

- Både stortingsmeldingen Morgendagens omsorg og utspillet fra Haugli forutsetter at frivillig sektor skal bidra. Dette er vi glad for. Men staten må ikke forholde seg til frivillige organisasjoner som rene tjenesteleverandører. Organisasjonene er først og fremst samfunnsaktører som arbeider for egendefinerte formål, sier Brekke.

Frivillige organisasjoner har lange tradisjoner på helse- og velferdsfeltet. Det er også en kjensgjerning at morgendagens velferdsbehov ikke kan dekkes av det offentlige alene. I valgkampen vil slaget stå om hvordan dette skal løses i praksis. Den viktigste skillelinjen går mellom Høyre og FrP på den ene siden som vil ha en innkjøpspolitikk som ikke skiller mellom ideelle og kommersielle, og på den andre siden SP, Venstre, KrF og SV som vil styrke de ideelle aktørene.

- De ideelt drevne institusjonene er nødvendige både av hensyn til kapasitet, innhold og kvalitet. Ideelle aktører sikrer et mangfold av tjenester uten å ha profitt som mål. For dem er målet alene å tilby brukeren best mulig behandling – ikke at eierne skal bli rikere, sier Brekke.

De ideelle aktørene representerer en merverdi gjennom nye metoder, identifisering av nye områder og behov, solide og stabile fagmiljøer, brede sosiale nettverk, likemannsarbeid og sin posisjon som talerør for utsatte og sårbare grupper. Fordi mange av de ideelle aktørene har tilgang på frivillige og likemenn, kan aktørene inkludere institusjonsdriften i nærmiljøet på en unik måte og fylle dagene for brukerne i institusjonen med mer mening og innhold. Brukerne innenfor familievern, rusomsorg og kriminalomsorg har større tillit til de ideelle aktørene enn de kommersielle. Brukerne er ofte i en sårbar posisjon, og fortjener den helhetlige tilnærmingen de ideelle aktørene står for, ikke et ensidig kommersielt fokus.

Frivillighet Norges analyse av partiprogrammene.

Frivilligheten redder morgendagens omsorg.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring