Hopp til hovedinnholdet

Ideelle sykehjem vant fram i retten

Publisert:
Oppdatert:

Oslo Tingrett gir tre ideelle sykehjem medhold i at Oslo kommune skal dekke deres økte pensjonskostnader. Kommunen må dekke utgiftene for regulering av pensjonsrettigheter som er opparbeidet mens sykehjemmene har drevet sykehjemsvirksomhet for kommunen.

29.06.12

De tre ideelle sykehjemmene Norberghjemmet, Frognerhjemmet og Sagenehjemmet gikk høsten 2011 til sak mot Oslo kommune. De har drevet på oppdrag for Oslo kommune. For ett ykehjems vedkommende startet samarbeidet så tidlig som i 1915. Til sammen har de tre sykehjemmene 200 sykehjemsplasser og 30 dagplasser.

Dommen gir de tre sykehjemmene medhold på alle punkter. Oslo kommune må betale sykehjemmenes utgifter til reguleringspremie i fremtiden samt tilbakebetale utgifter til reguleringspremie på i alt ca 12 millioner kroner. Oslo kommune har en frist på en måned til å anke dommen.

- Når kommunen pålegger ideelle sykehjem å gi ansatte bestemte pensjonsvilkår, er det logisk at kommunen også må dekke pensjonsreguleringer etter at sykehjemmet ikke lenger er i drift for kommunen, sier generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge.

- Det er urimelig at ideelle sykehjem skal bære kostnader som er en direkte følge av den kommunale driftsavtalen, bare fordi de materialiserer seg etter at den kommunale driftsavtalen ble avviklet. Vi glade for denne dommen. De historiske pensjonskostnadene er medvirkende til at flere ideelle institusjoner har redusert tilbudene eller lagt ned. Nå håper vi den tiden er forbi, understreker Brekke.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring