Hopp til hovedinnholdet

Ideelle virksomheters posisjon innen helse og velferdsfeltet styrkes i ny samarbeidsavtale

Publisert:
Oppdatert:
Underskriving

Frivillighet Norge har signert samarbeidsavtalen mellom regjeringen, KS og ideelle organisasjoner om leveranser av helse- og sosialtjenester. Markeringen fant sted på Sagenehjemmet i Oslo 19. juni.

Nærings- og handelsminister Monica Mæland signerte avtalen på vegne av regjeringen. Mæland sa i sin tale blant annet at Samarbeidsavtalen anerkjenner, styrker og synlig¬gjør den viktige rollen som ideelle aktører spiller i det norske velferdssamfunnet.

Styreleder Sturla Stålsett i Frivillighet Norge ønsket KS velkommen som en part i avtalen og trakk frem i sin tale at ideelle aktører sikrer at det offentlige har et mangfold av tilbud til brukerne.

- Frivillighet Norge har store forventninger til at avtalen representerer en politisk vilje til å gi tydelige føringer på hvordan stat og kommune vil legge til rette for de ideelle aktørene på helse- og velferdsfeltet. Stålsett utfordret regjeringen og KS til aktivt å oppfordre og velge ideelle aktører der regelverket åpner for dette.

- For Frivillighet Norge er det viktig at regjeringen utnytter de mulighetsrommene som Sejerstedsrapporten peker på når den skal definere hvilke rammer anskaffelsesregelverket setter for anskaffelsesprosessene i forbindelse med nye regelverksendringer som trer i kraft i 2016. Dette må også gjenspeiles i veiledningsmateriellet som regjeringen har ansvaret for å revidere.

Les hele Samarbeidsavtalen her.

Bilde: avtalepartene fra venstre: Bjørg Ravlo Rydsaa, KS Bedrift; Gunn Marit Helgesen, KS; Monica Mæland, nærings- og handelsminister; Mette Kalve, Ideelt Nettverk; Torbjørg Aalborg, Virke Ideell; Sturla Stålsett, Frivillighet Norge. Foto: KS Bedrift

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring