Hopp til hovedinnholdet

Ideologidebatt mellom Civita og Agenda

Publisert:
Oppdatert:
LOGOER

Frivillighet Norge prøver å legge til rette for en ideologisk refleksjon om frivillighetens plass i samfunnet og frivillighetens frihet. Viktigheten av frivillighetens frihet og uavhengighet trekkes ofte frem i festtaler, men som regel er det uklart hva denne friheten innebærer.

Tirsdag den 16. juni inviterte Frivillighet Norge derfor til ideologidebatt om sivilsamfunnet mellom Civita og Agenda. I debatten forsøkte vi å få frem de ideologiske skillelinjene i synet på frivillighetens frihet. Fra Agenda kom Marte Gerhardsen og fra Civita kom Lars Gauden-Kolbeinstveit. Styreleder i Frivillighet Norge Sturla Stålsett var ordstyrer og generalsekretær i Frivillighet Norge Birgitte Brekke ønsket velkommen.

- Våre regjeringer setter av millioner i statsbudsjettene for å finansiere sin egen opposisjon – enten rusfeltet eller miljøbevegelse. Da jeg satt i sentralstyret i Natur&Ungdom var jeg den eneste som ikke hadde vært på glattcelle. Stort sett holdt vi på med ulovlige aksjoner, men offentlig støtte fikk vi likevel. Dette er så bra og så riktig. De kommersielle aktørene som vil dra i en annen retning er så sterke. For å bevare mangfold og demokrati trenger vi den stemmen, sa Gerhardsen i sin innledning.

- Diskusjonen om frihet og uavhengighet handler om hvilke finansieringsformer og kilder som bidrar til størst mulig frihet. Svaret på dette spørsmålet er langt fra entydig, men det er samtidig ideologisk da grunnholdninger til offentlig versus privat nok har betydning for hva man svarer, sa Gauden-Kolbeinstveit i sin innledning.

På frokosten lanserte Frivillighet Norge Statusrapport for frivilligheten. Rapportens hovedtema er nettopp frivillighetens frihet. En av hovedkonklusjonene er at det er uvesentlig om finansieringen til frivillig sektor kommer fra staten eller næringslivet, men at det er bindingene på støtten som er det vesentlige. Med andre ord bidrar statlig prosjektstøtte til en mindre uavhengig frivillig sektor, mens eksempelvis den statlige momskompensasjonsordningen ikke gjør det.

- Aksen privat/offentlig støtte er ikke relevant, men heller frie/bundne midler. Prosjektmidler er problemet, samme hvem som donerer. Dette viser statusrapporten, sa Brekke i sin innledning.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring