Hopp til hovedinnholdet

Ikke lenger skille mellom ideelle og profittbaserte aktører i anskaffelsespolitikken?

Publisert:
Oppdatert:
Stortinget

Regjeringspartiene går inn for å oppheve skillet mellom ideelle nonprofittbasert og profittbaserte helse- og omsorgstilbud i anskaffelsespolitikken.

Senterpartiet har fremmet et Dok 8 forslag om at regjeringen må videreføre samarbeidsavtalen med ideelle aktører på helse- og velferdsfeltet og videreføre ordningen med skjermingen av ideelle aktører innen barnevernet. Kultur- og familiekomiteens innstilling skal behandles i Stortinget i morgen.

I innstillingen går regjeringspartiene inn for å oppheve skillet mellom ideelle nonprofittbasert og profittbaserte helse- og omsorgstilbud i anskaffelsespolitikken.

- Regjeringenspartienes innstilling rimer dårlig med forsikringene vi har fått om at samarbeidsavtalen med ideell sektor skal videreføres. Samarbeidsavtalen er tuftet på forståelsen av at det må skilles mellom nonprofittbaserte og profittbaserte aktører i anskaffelsespolitikken, dersom de nonprofittbaserte fortsatt skal være en del av velferdstilbudet i framtiden, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Birgitte Brekke.

- Den endringen regjeringspartiene foreslår vil rasere det ideelle velferdstilbudet i løpet av få år. Da blir det ikke mer mangfold, men mindre, fordi kommersielle aktørers første prioritet er å produsere tjenester de får økonomisk overskudd av. Innovasjonen som de ideelle står for i form av å identifisere nye diagnoser, nye metoder og ikke minst gjennom sitt bidrag til offentlig debatt og politikkutvikling, blir borte når de ideelle skvises ut av markedet, avslutter Brekke.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring