Hopp til hovedinnholdet

Ikke nok med gode intensjoner!

Publisert:
Oppdatert:
Foto Frivillighet Norge Birgitte Heneide 24146

Godt over 40 organisasjoner var samlet til første seminar i Programmet for økt inkludering på topp 28. mai. Programmet handler om etniske mangfold i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte i frivillige organisasjoner.

Målet for dagen var å få et bilde av hva står i veien for mangfoldet. Her en noen av bitene i utfordringsbildet innlederne gav oss.

Vi må være mer utålmodige

Styremedlem i Frivillighet Norge Maren Harlem åpnet med å oppfordre organisasjonene til å sette seg konkrete mål. –Ofte står det ikke på viljen, men på at vi er usikre på hvordan. Vi henger oss opp i at dette sikkert blir vanskelig og så kommer vi ikke i gang.

Vi syns det er vanskelig om vi må endre oss

Gode intensjonene er ikke nok. Noen ganger er det vanskelig å se barrierene og erkjenne hvor de ligger. I arbeidslivet ser man at ubevisste forestillinger om hvem som passer inn gjør det vanskelig for minoriteter å få innpass. Dette gjelder nok også i frivillige organisasjoner. Jon Rogstad fra Fafo understreket at det er lett å mene at alle skal ha lik rett til å delta. Men om vi selv må endre måten vi rekrutterer på så syns vi det blir vanskelig.

Ledelsen må ta tydelig ansvar

Kommunikasjonsrådgiver og forfatter Umar Ashraf pekte på at det er et ledelsesansvar å ha en klar og tydelig mangfoldsstrategi som forplikter og som måles. Mangfold må ikke reduseres til et omdømmeverktøy, men føre til konkrete endringer. Flere var innom behovet for en tydelig prioritering og måling av om mangfoldsarbeidet lykkes. Håvard Øvregård fra Norges Idrettsforbund understreket av arbeidet må være resultatstyrt og ikke intensjonsstyrt. Vi er ikke i mål med gode intensjoner.

Ressurser

Rode Margrete Hegstad i LNU snakket om at språk og økonomi er utfordringer som gjør at minoritetsbefolkningen deltar mindre. Og når vi først og fremst rekrutterer ledelse og ansatte fra en gruppe som ikke representerer mangfoldet blir heller ikke ledelsen mangfoldig. Hun pekte også på at behovet for langsiktig arbeid noen ganger gjør det utfordrende å jobbe med mangfold for organisasjoner som ikke har ressurser nok til dette.

Lite tilgjengelige rekrutteringsarenaer

Nuzat Naima Islam som er frivillig i LIN utfordret organisasjoner til å se på mangfold som en ressurs. Hun delte erfaringer fra å bli spurt om etternavnet sitt fremfor faglige kvalifikasjoner i jobbintervju. Styreleder i Hyperion Habiba Stray bekreftet at organisasjonskultur begrenser hvem som nomineres til verv. Mange er ikke tilstede på de interne rekrutteringsarenaene. Det var ingen selvfølge at hun med sin minoritetsbakgrunn skulle bli leder. Hun delte også erfaringer om mye ubegrunnet skepsis til om hun med sin bakgrunn kunne være kvalifisert.

Tap av muligheter og ressurser

Alle innlederne løftet verdien av mangfold, ikke bare som et hyggelig mål for statistikkens skyld, men fordi det gjør organisasjoner, arbeidsplasser og fellesskap bedre. Toralv Moe fra Oslo kommune snakket om hvordan mangfold er viktig for at kommunen skal kunne løse oppgavene sine best mulig. Det krever målrettet arbeid. Og det var den røde tråden igjennom dagen.

Seminar om løsninger 16. september

Vi trenger løsninger som kan gi endring. Dette følges opp på løsningsseminaret 16. september. Programmet for økt inkludering på topp avrundes med en iverksettingskonferanse 5. november. Les mer her. Vel møtt!

Foto: Habiba Stray, styreleder i Hyperion - Norsk Forbund for fantastiske fritidsinteresser holder innlegg. Foto: Birgitte Heneide.

Inkludering på topp

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring