Hopp til hovedinnholdet

Ingen endringer i momskompensasjonsordningen i 2014

Publisert:
Oppdatert:
Penger cc lisens Sparebank1 Flickr

Kulturdepartementet bekrefter i brev til Frivillighet Norge at det ikke blir gjort endringer i forskriften om momskompenasjon i 2014.

Kulturdepartementet opplyser at de vil gjennomføre en prosess med sikte på at reglene for deltakelse i momskompensasjonsordningen skal bli tydeligere. Beregningsnøkkelen i den såkalte forenklede søkemodellen skal utredes. Som ledd i dette skal den gjennomgangen av kostnadsstrukturen i norske frivillige organisasjoner som IRIS gjennomførte i 2008, følges opp. Arbeidet skal settes ut på anbud før sommeren.

Momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner ble evaluert i 2012. Evalueringen viser blant annet at det er behov for tydeligere regler og at beregningsnøkkelen fører til at organisasjoner med liten økonomi får forholdsmessig lavere kompensasjon enn organisasjoner med stor økonomi.

- Vi hadde ventet at prosessen skulle startet i fjor og er glad for at arbeidet nå skal i gang, sier generalsekretær Birgitte Brekke.

- Det er viktig at små og store organisasjoner skal ha like muligheter til å få kompensert alle momsutgifter. Momskompensasjonen har størst betydning for de små. Derfor er det ekstra leit at skjevheten fører til at de kommer dårligere ut, fortsetter Brekke.

Frivillighet Norges mål er at de frivillige organisasjonene skal slippe momsbelastningen på innkjøp av alle varer og tjenester til den frivillige virksomheten.

Les hele brevet fra Kulturdepartementet her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring