Hopp til hovedinnholdet

Inkludering gjennom mentorordninger

Publisert:
Oppdatert:
Logoen for inkludering på topp og innlederne 28. september 2021
Innledere på Inkludering på topps 2. samling med temaer Mentorordninger mot diskriminering - rom for handling

Er fokuset på mangfold i ledelsen en hype, noe vi sier ja til, men ikke får til? Kan mentorordninger være en metode for å få fart i arbeidet med å øke mangfoldet i frivillige organisasjoner, gjennom å bygge relasjoner som gir endring?

Dette var noen av spørsmålene innlederne trakk frem da vi gjennomførte den 2. samlingen i Inkludering på topp i år den 28. september. Gjennom et variert program lærte vi om hva mentorordninger er, om ulike mentorprogrammer, om omvendt mentoring, om hvordan det er å delta og hvor viktig det er å skape muligheter for at folk kan få utvikle seg.

Det starter med å bli møtt med tillit!

Kristine Tønnevold og Miriam Hailefra Agenda X fortalte om hvordan unge med flerkulturell bakgrunn opplever å bli møtt i frivillige organisasjoner, og hvordan de som organisasjon har omstilt seg for å kunne være støttespiller for ungdommene. Antirasistisk arbeid er en rød tråd i alt Agenda X gjør. De har en visjon om representasjon og at ungdommene skal kunne kjenne seg igjen på Agenda X. Som team sitter Agenda X på mye interkulturell kunnskap.

–Det handler om hvordan organisasjonen møter mennesker, og om å trekke dette inn i en struktur for arbeidet. Metoden vår leder til myndiggjøring og inkludering.

Mentoring handler om å være en døråpner

Goro Ree-Lindstad fra Likestillingssenteret mener at mentorordninger kan være et nyttig verktøy for å øke mangfoldet i frivillige organisasjoner og i ledelsen. Hun gav oss en systematisk gjennomgang av hva mentorordninger handler om og hvordan få det til.

–Suksessfaktorer i en mentorordning er blant annet mentoropplæring, forventningsavklaring, en plan for regelmessige møter og administrativ støtte og oppfølging

Mangfold gir mange og varierte ideer!

Erlend Skarsgard Nyheim fortalte om Sammen om en jobbs arbeid for et mer mangfoldig og fremtidsrettet arbeidsliv. De kobler innvandrere og frivillige med samme utdanningsbakgrunn i et mentorprogram på tvers av kulturer.

–Hvert eneste framskritt har startet med en idé. Mange ideer er ganske dårlige, så vi trenger mange forskjellige ideer for å finne de gode. Den beste måten å få mange og varierte ideer er faktisk mangfold. Mentorordninger gir mer mangfold, som vil gi oss flere ideer og utvikle oss som organisasjoner.

Godt lederskap er inkluderende lederskap

Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge og Yassin El Barkani fortalte om sine erfaringer som mentor og adept i Norges studentidrettsforbunds og Norges idrettsforbunds mentorprogram for unge ledere.

Stian og Yassin trakk frem at det er viktig å skape en kultur hvor alle føler seg inkludert. Man skal ikke bare invitere nye inn, men også ta imot dem på en god måte og vise at folk er verdsatt for den bakgrunnen de har. De har erfart at å delta i mentorprogrammet har gjort dem mer bevisst på dette og at godt lederskap er å være en inkluderende leder.

Omvendt mentoring virker!

Lisa Cooper fra organisasjonen Catalysts fortalte om en av deres metoder som kalles Reverse mentoring. Det er en mentorordning der yngre deltakere matches med ledere i bedriften for å gi lederen økt kunnskap på temaer som har strategisk og kulturell relevans.

–Å snu det tradisjonelle formatet på hodet kan være svært gunstig for begge parter. Prosessen erkjenner at det kan være kunnskapshull og muligheter for å lære på begge sider av et mentorforhold. Når det gjelder dagens tema, med å få økt mangfold i ledelse og mangfold i styrer, så mener jeg at mye av det kan oppnås gjennom reverse mentoring.


Om Inkludering på topp

Gjennom programmet Inkludering på topp setter vi fokus på å øke det etniske mangfoldet i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte.

Inkludering på topp har som mål 

  • å identifisere og peke på utfordringene vi ser i frivillig sektor
  • å jobbe med å finne og dele løsninger og verktøy for hvordan frivillige organisasjoner kan øke mangfoldet i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte.

Her finner du resultater fra arbeidet med Inkludering på topp.

Her finner du referat fra alle innledningene i andre samling i Inkludering på topp 28.9.

Under finner du også et opptak av samlingen om mentorordninger.

Kontaktperson

Bilde av Ida Marie Holmin
Ida Marie Holmin
Assisterende generalsekretær
21 56 76 58
ida@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring