Hopp til hovedinnholdet

Inkluderingsmerket utdelt for første gang

Publisert:
Oppdatert:
Statssekretæren står på en scene foran mottakerne av merket. Hun holder en tale.
Statssekretær Gry Haugsbakken deler ut inkluderingsmerket. Foto: Terje Frøyland

I dag ble Unge Funksjonshemmedes inkluderingsmerke utdelt for første gang. Merket ble utdelt av statssekretær Gry Haugsbakken fra Kultur og likestillingsdepartementet, under Frivillighetens år 2022s arrangement på Arendalsuka, og stolt mottaker var De unges orkesterforbund.

Merket skal deles ut til organisasjoner som har gjennomgått opplæring i veilederen Barrierefri fritid, og er en viktig del av Frivillighetens års mål om å fjerne barrierer for deltakelse i frivilligheten. De Unges Orkesterforbund (UNOF) har jobbet aktivt med å tilby aktiviteter til alle unge, uansett funksjonsevne, og samarbeidet tett med med Barrierefri fritid.

Færre med funksjonsnedsettelser deltar

Personer med funksjonsnedsettelser deltar mindre i tilfeldige og organiserte fritidsaktiviteter enn øvrig befolkning, og opplever at mange plattformer er utilgjengelige. Mange unge med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom blir derfor nødt til å velge blant segregerte tilrettelagte fritidsaktiviteter, selv om de heller ville vært på samme aktivitetene som vennene sine.

Tankesettet er det som lager barrierer

Før utdelingen av merket innledet prosjektleder i Frivillighetens år 2022, Birgitte Brekke med å minne deltakerne om to ting: Det er ikke så mye som skal til for å få endringer, og det er ofte tankesettet til de som bestemmer, som lager barrierer for deltakelse.

«Der ikke så mye som skal til for å få endringer og det er ofte tankesettet til de som bestemmer, som lager barrierer for deltakelse.»

Birgitte Brekke
Prosjektleder Frivillighetens år 2022

Det er viktig å spørre de som kan det best

"Inkludering er noe vi har jobbet med lenge, en vi hadde ingen systematisk kunnskap om hvor flinke våre orkestre er. Derfor tok vi kontakt med Unge Funksjonshemmede" , sier Even Tømte som er rådgiver samfunnskontakt i UNOF.

Hans kollega, rådgiver Birgit Djupedal, legger til: "Gjennom at vi får dette merket, kan vi vise at vi er en organisasjon hvor alle kan delta på lik linje."

UNOFs målsetting for Orkesteråret 2024 er det samme som ett av Frivillighetens år 2022s, nemlig økt deltakelse.

"Vi er veldig stolte over at vi er de første som får inkluderingsmerket, og nå skal vi jobbe for å øke medlemstallene og virkelig stå opp for mangfoldet", avslutter Djupedal.

Statsekretæren overrekker et diplom som beskriver merket til en representant fra UNOF
Even Tømte, rådgiver samfunnskontakt UNOF mottar inluderingsmerket fra statssekretær Haugsbakken. Foto: Terje Frøyland.

Ønsker din organisasjon å lære mer om barrierefri fritid?

Oda Oftung, prosjektleder i Unge Funksjonshemmede, oppfordret alle om å ta kontakt for opplæring og veiledning: "Vi møter organisasjonene og hører hva dere har behov for å lære, og ut fra det skreddersyr vi et kurs for dere."

Oftung er opptatt av at dette er et ledelsesansvar. "Det viktigste er hva som skjer i etterkant, og hvordan dette blir forankret i organisasjonen videre. Ledelsen må lage en handlingsplan som inkluderes i organisasjonens styringsdokumenter."

«Vi møter organisasjonene og hører hva dere har behov for å lære, og ut fra det skreddersyr vi et kurs for dere.»

Oda Oftung
Prosjektleder i Unge funksjonshemmede

Mer informasjon om arrangementet, inkluderingsmerket og Barrierefri fritid finner du på Frivillighetens år 2022s nettside.

Fakta om Barrierefri fritid

Barrierefri fritid - ev veileder for bedre tilgjengelighet

Mange unge med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom blir nødt til å velge blant segregerte tilrettelagte fritidsaktiviteter, selv om de heller ville vært på de samme aktivitetene som vennene sine. Unge funksjonshemmede ønsker at organiserte fritidsaktiviteter skal foregå på inkluderende arenaer der alle kan delta og bidra.

Barn og unge må få oppleve at aktiviteter kan gjøres på ulike måter og at vi alle kommer med like viktige bidrag, uavhengig av hvordan vi ser ut, kommuniserer eller fungerer. Unge må forstå at det er i samfunnet barrierene ligger, ikke hos den enkelte. Dersom aktivitetstilbydere blir oppmerksomme på hvordan man kan unngå og bygge ned unødvendige og samfunnsskapte barrierer, kan fritiden bli en viktig vekst- og mestringsarena for enda flere barn og unge.

Derfor har de laget veilederen "Barrierefri fritid" for å hjelpe aktivitetstilbydere med å gjøre sine tilbud mer tilgjengelige.

Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring