Hopp til hovedinnholdet

Innføring av forbud mot tigging betyr mer byråkrati for frivilligheten

Publisert:
Oppdatert:
Brekke Kulturfrivillighet utredning20093

Regjeringen foreslår å endre politiloven slik at kommuner kan vedta forbud mot tigging. Begrunnelsen er at kommunene trenger virkemidler som er egnet til å forebygge kriminalitet, sørge for ro og orden, samt sikre innbyggernes behov for trygghet i hverdagen.

Justisdepartementet skriver i høringsteksten at: "Et eventuelt forbud mot tigging vil ikke ramme en organisert innsamling til veldedige eller allmennyttige formål når innsamlingen er registrert i Innsamlingsregisteret, og pengeinnsamleren dokumenterer tilknytning til innsamlingen".

- Skillet mellom tigging og innsamling til ideelle organisasjoner må synliggjøres i lovteksten. Det er også uheldig at lovendringen innebærer et pålegg for foreninger om oppføring i Innsamlingsregisteret, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke.

Bare drøyt 100 organisasjoner står oppført i Innsamlingsregisteret. Avgiften for førstegangsregistrering er 5000 kr. Deretter kreves det inn en avgift på 1-2 promille av årlige inntekter. Registrerte organisasjoner rapporterer til registeret en gang årlig for kontroll.

- Lokale foreninger og spontane private initiativ som samler inn til ideelle formål, er ikke registrert i Innsamlingsregisteret. Det er heller ikke skoleklassers innsamling til klassetur eller evt. internasjonale samarbeidsprosjekter. Denne formen for dugnad, som har lange tradisjoner i Norge, vil forsvinne med innføring av tiggerforbud, fortsetter Brekke.

Frivillighet Norge vil lage et utkast til høringssvar og sende dette ut på intern høring blant våre medlemmer. Justisdepartementet har satt sin høringsfrist til 12.4.2014.

I et brev til Justisdepartementet i mars i fjor, da regjeringen innførte meldeplikt for tigging, skrev Frivillighet Norge blant annet:

"Det at det er enkelt å drive innsamling til gode formål er en viktig medvirkende årsak til den høye sivilsamfunnsdeltakelsen. Mange lokale lag og foreninger engasjerer medlemmer og sympatisører i bøssebæring og kakelotterier i hovedgata eller på torget lørdag formiddag, eller driver dør-til-dør innsamlingsaksjoner i nærmiljøene. Det fins også utallige eksempler på private spontane initiativer rundt om i landet, til offentlig innsamling til organisasjoners nødhjelpsarbeid, bistand, forskning og sykdomsforebyggende tiltak. Og sist, men ikke minst, gjennomfører skoleelever og studenter solidaritetsdugnader for ideelle formål. Disse aktivitetene er viktige skoler i frivillighet som har stor verdi for landet vårt… Forslaget om å åpne adgang for kommuner til å vedta meldeplikt og regulere pengeinnsamling på offentlig sted, kan oppfattes av publikum som signal om en offentlig skepsis til frivillige organisasjoners innsamlingsarbeid, som er ny i Norge. Dette kan få negative konsekvenser for sivilsamfunnsdeltakelsen".

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring