Hopp til hovedinnholdet

Innovasjonskraften i frivillig sektor

Publisert:
Oppdatert:
Stortingsrepresentant for SV Kari E. Kaski deltok på debatten (Foto: Skjermdump).
Stortingsrepresentant for SV Kari E. Kaski deltok på debatten (Foto: Skjermdump).

- Hvordan utløser vi frivillighetens innovasjonskraft nå som samfunnet trenger nye løsninger? spurte Frivillighet Norge på en samtale og debatt den 16. august på Arendalsuka 2021. Med deltakere fra Civita, Tankesmien Agenda, Forskningsrådet, Høyre, Ap, SV og Venstre.

Den 16. august inviterte Frivillighet Norge til samtale og debatt om frivillighetens rolle i utviklingen av velferdssamfunnet i Norge og hvordan vi utløser frivillighetens innovasjonskraft nå som samfunnet trenger nye løsninger fremover.

  • 1. Del: Samtale med Civita ved Jan Erik Grindheim, Tankesmien Agenda ved Trygve Svensson og Forskningsrådet ved Jesper W. Simonsen.
  • 2. Del: Debatt med Høyre ved Marianne Haukland, Ap ved Trond Giske, SV ved Kari E. Kaski og Venstre ved Solveig Schytz.

Frivillighetens rolle i velferdssamfunnet

Det startet med en samtale med representanter for Civita, Agenda og Forskningsrådet om frivillighetens historiske rolle i utviklingen av velferdsstaten og hva som skal til for at frivillig sektor fortsatt kan bidra til samfunnet i framtida, gitt de utfordringene vi vet vi står overfor.

Frivilligheten har gått foran i utviklingen av velferdssamfunnet i Norge, både gjennom å identifisere samfunnsbehov, gjennom aktivisme og gjennom å drive aktiviteter og tjenester.

- Velferdsstaten er uten tvil et resultat av frivillige organisasjoner, og aller mest kvinneorganisasjonene, sa Jan Erik Grindheim fra Civita.

Norge står overfor store samfunnsutfordringer knyttet til økende sosiale forskjeller, omstilling av økonomien, håndtering av konsekvensene av koronapandemien, bærekraft og en økende andel eldre i befolkningen. Hvilke rammebetingelser bidrar til at frivilligheten kan bidra mest mulig effektivt?

Fullfinansiert momskompensasjon, frie midler, tilgang på lokaler og skattefradrag på gaver ble trukket fram som viktige saker fremover.

Full momskompensasjon til frivillige organisasjoner!

I den politiske debatten var opposisjonen enige om at momskompensasjonsordningen må forbedres.

- Momskompensasjon er ikke byråkratisk hvis den er 100 prosent. Partiene har vedtatt å trappe opp momskomp til 100 prosent, det kan vi gjøre fortere, sa Trond Giske.

- SV ønsker full momskompensasjon til frivilligheten, og det må vi være villig til å kjempe for, sa Kari Kaski.

- Vi har ikke jobbet med noe annet enn å fylle opp potten til momskompensasjon siden vi kom i regjering, men syns det er vanskelig å si ja til en automatisk ordning, svarte Marianne Haukland.

Frie midler, tilgang på lokaler og skattefradrag på gaver

SV var også opptatt av frie midler kontra prosjektmidler til frivilligheten.

- Vi skal gi bedre grunnfinansieringen og tørre å gi slipp på frie midler, for frivilligheten vet best selv hva de skal gjøre, sa Kari Kaski.

AP trakk fram stat og kommune må bistå med å tilby egnede lokaler til frivilligheten

- Det offentlige har veldig store arealer som kan brukes bedre. Gi frivilligheten tilgang på lokaler, sa Trond Giske.

Venstre løftet fram skattefradrag på gaver til frivillige organisasjoner

- Vi ønsker å øke skattefradrag for gaver og styrke private givere, sa Solveig Schytz.

Se hele debatten her:

Bilde av Vanja Konradsen
Vanja Konradsen
Prosjektleder, Økt deltakelse
Frivillig.no, Ungfritid.no
215 67 666 / 982 56 770
vanja@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring