Hopp til hovedinnholdet

Innspill til handlingsplan mot rasisme og diskriminering

Publisert:
Oppdatert:
Hender fra mange unge mennesker som holder i en rokkering
Foto: Hevig Kolboholen

Frivillighet Norge har sendt innspill til regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Handlingsplanen skal komme i 2023.

I innspillet skriver Frivillighet Norge at åpne, inkluderende og trygge fellesskap i frivillige organisasjoner er et viktig vern mot diskriminering og rasisme. En sterk og mangfoldig frivillig sektor gir samfunnet økt kapasitet i arbeidet mot rasisme og diskriminering.
Samtidig er det viktig å erkjenne at det finnes terskler for deltakelse i frivillig sektor som det er viktig å jobbe for å senke. Diskriminering og rasisme er et problem i hele samfunnet, som også frivillige organisasjoner må arbeide mot, både i egne organisasjoner og gjennom å være med på å skape inkluderende fellesskap og lokalsamfunn.

I innspillet viser vi også til tiltak og verktøy i frivilligheten som bidrar til økt rekruttering, endring av holdninger og og organisasjonsutvikling.

Oppsummering våre innspill:

  • Frivillighet Norge foreslår at regjeringen bestiller en oppsummering av hvilke forskningsresultater som sier noe om diskriminering og rasisme i frivillige organisasjoner, hvilke tiltak mot dette som fungerer og som kan brukes i flere organisasjoner og hva det bør forskes mer på.
  • Frivillighet Norge foreslår at frivillige organisasjoner eller aktiviteter tas med i undersøkelser av hvem som opplever diskriminering og rasisme på ulike arenaer.
  • Frivillighet Norge mener det bør opprettes en tilskuddsordning for oppgradering av lokaler, bygg og anlegg som ikke faller inn under eksisterende ordninger til oppgraderinger for å oppfylle etablerte standarder og for å sikre universell utforming.
  • Frivillighet Norge foreslår at handlingsplanen brukes som en anledning til å mobilisere og motivere frivillige organisasjoner til å rekruttere bredt og forebygge rasisme og diskriminering i egen organisasjon. Frivillighet Norge bør være involvert i dette arbeidet.
  • Frivillighet Norge foreslår at regjeringen i forbindelse med arbeidet med handlingsplanen ser på hvordan frie og langsiktige midler til de frivillige organisasjonene kan styrkes for å heve kapasiteten i organisasjonene til å arbeide mot rasisme og diskriminering og for å rekruttere og inkludere bredt.
  • Frivillighet Norge mener at den nye handlingsplanen må bidra til å styrke innvandrerorganisasjoners rammevilkår og at det å favne alle organisasjoner vies oppmerksomhet i arbeidet med forenklingsreformen for frivillig sektor
  • Frivillighet Norge foreslår at ordningen Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner utvides og tilføres midler slik at frivillige organisasjoner i alle kommuner kan benytte seg av ordningen.
  • Frivillighet Norge mener handlingsplanen bør oppfordre alle kommuner til å utvikle og vedta en helhetlig frivillighetspolitikk i samarbeid med lag og foreninger i kommunen.


Hele innspillet til handlingsplanen mot rasisme og diskriminering kan leses her.

Kontaktperson

Bilde av Ida Marie Holmin
Ida Marie Holmin
Assisterende generalsekretær
21 56 76 58
ida@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring