Hopp til hovedinnholdet

Innspill til Folkehelsemeldingen 2015

Publisert:
Oppdatert:
2014 08 1812 16 22

Frivillighet Norge har sendt innspill til arbeidet med folkehelsemeldingen.

Frivillighet Norge har sendt inn innspill til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med en ny Folkehelsemelding som skal ferdigstilles i 2015. Saken ble sendt på høring til medlemmene og 12 medlemsorganisasjoner ga tilbakemeldinger i saken.

I Frivillighet Norges Frivillighetspolitiske plattform står det blant annet at "frivilligheten skal ha en bred satsning på fremming av fysisk og psykisk helse gjennom deltakelse i frivillig arbeid og organisasjonsliv."

I innspillet vektla Frivillighet Norge hvordan deltakelse i frivillige lag og foreninger skaper en merverdi som også gir positive helseeffekter. Det er derfor viktig at kommunen aktivt etterspør den kompetansen lag og foreninger har lokalt. I tillegg anbefalte vi at:

  • det etableres en tilskuddsordning for å stimulere til økt samarbeid om folkehelsebygging mellom kommunen og frivillige lag og foreninger
  • kommunene må stimuleres til å etablere en helhetlig frivillighetspolitikk
  • iverksettes tiltak for å stimulere til at flere kommuner får økt kompetanse på samarbeid med frivilligheten

Les hele Frvillighet Norges innspill her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring