Hopp til hovedinnholdet

Innspill til Folkehelseprogrammet

Publisert:
Oppdatert:
Bent Hye

Et ekspertpanel møttes under Arendalsuka for å gi innspill til Folkehelseprogrammet. Møteplass folkehelse, som arrangeres av Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Frivillighet Norge var arenaen. Om lag 50 ledere i offentlig og frivillig sektor ble invitert til en workshop.

– Vi er svært glade for at så mange dyktige folk tok seg tid til å komme sammen for å lage disse innspillene, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

– Vi vil gjerne få takke for alle gode forslag. Disse har resultert i et innspill som sendes til Helseministeren, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og KS, fortsetter Johnsen.

Program for folkehelsearbeid i kommunene (Folkehelseprogrammet) er en viktig arena for å fremme samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner i Norge. Alle kommuner samarbeider med frivillige organisasjoner på en eller annen måte. Dessverre har kun 13% av norske kommuner en god frivillighetspolitikk.

Årets statsbudsjett synliggjør en satsing på frivillighetens betydning i Folkehelseprogrammet. KS, Helsedirektoratet og Frivillighet Norge har i flere år jobbet for å fremme slike samarbeid, blant annet gjennom intensjonsavtale mellom Helsedirektoratet og Frivillighet Norge og samarbeidsplattform mellom KS og Frivillighet Norge.

– Nå får vi et etterlengtet løft på dette samarbeidet, sier Johnsen.

Frivilligheten er veldig interessert i å bidra mer til Folkehelseprogrammet! En fullsatt sal med entusiastiske frivillighetseksperter kom sammen fram til en rekke råd til folkehelseprogrammet. Det er ingen tvil om at kommunene er interessert i å samarbeide med frivilligheten – og at mye godt samarbeid finnes. Deltakelse i frivillige lag og foreninger har først og fremst en egenverdi, men også noe man gjør for å bidra som samfunnsengasjert medborger.

– Gjennom å vedta en kommunal frivillighetspolitikk der frivilligheten har bidratt i utviklingen, øker også sjansen for mer dialog og samarbeid om felles utfordringer lokalt. Dette innspillet er fullt av gode erfaringer om hva som hindrer – og hva som kan legge til rette for – godt samarbeid mellom frivilligheten og kommunene. I Norge har vi dog en lang vei å gå, når kun 13% av kommunene har en god frivillighetspolitikk. Likevel er vi optimistiske, når vi ser at det er så mye vilje – fra begge sider – for å få satt dette i system , sier Johnsen.

Samtidig påpeker han at frivilligheten trenger hjelp for å få dette til.

– Vi håper derfor at Helseministeren, KS og Helsedirektoratet tar innspillene godt imot. Innspillene bør løftes fram slik at fylkeskommunene og kommunene kan legge til rette for godt samarbeid mellom sektorene og at Folkehelseprogrammet kan føre til at alle kommuner og fylkeskommuner i Norge utvikler og vedtar en frivillighetspolitikk. Vi ser fram til å samarbeide bedre og mer framover, avslutter Johnsen.

Hele innspillet kan du lese her.

(Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring