Hopp til hovedinnholdet

Innspill til sonderinger om ny regjering med Krf, Venstre, Høyre og Frp

Publisert:
Oppdatert:
BH243921

Dette er innspillet Frivillighet Norge har sendt til medlemmene av KrFs landsstyre.

Frivillighet Norge er glad for at landsstyret har løftet fram «en sterkere satsing på frivillighet og sivilsamfunnet» som et hovedmål og ønsker KrF lykke til med å få gjennomslag for dette i regjeringsforhandlingen.

Momskompensasjon er frivillighetens viktigste sak
Frivillighetens viktigste forventning til regjeringsplattformen er en formulering om opptrapping til fullfinansiert og rettighetsfestet momskompensasjon.

Det er en historisk mulighet å få dette til, all den tid Krf, V og Frp alle har full momskompensasjon i sine programmer. Nedenfor har vi samlet det partiene skriver om dette.

Med dette som felles grunnlag bør det være mulig å bli enige om en tydelig og forpliktende formulering i ny regjeringsplattform. Frivillighet Norge foreslår følgende:

  • Regjeringen vil rettighetsfeste momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner fra budsjettåret 2019 ved å gjøre det til en overslagsbevilgning.
  • Regjeringen vil trappe opp momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner til 100% innen 2021.
  • Regjeringen vil utrede en egen ordning for momskompensasjon til frivillighetsbygg, i betydning «frivillighetseide bygg til bruk i organisasjonenes frivillige virksomhet» på linje med ordningen for idrettsbygg.

Bakgrunn
I Jeløyaplattformen står det: «Forbedre momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner». I Sundvoldenerklæringen var formuleringen «Forbedre momskompensasjonsordningen». Erfaringen viser at det er behov for en mer forpliktende formulering for å nå målet, eksempelvis sank andelen moms som organisasjonen fikk kompensert i årene 2015, 2016 og 2017.

Frivillighet Norge estimerer at det vil mangle ca. 500 millioner kroner utover det som ble foreslått i statsbudsjettet for 2019i. I 2020 vil det være behov for ca. 650 millioner kroner mer enn det som ble foreslått statsbudsjett for 2019, og i 2021 vil dette tallet være på 800 millioner kroner. I tillegg kommer momskostnadene til oppgraderinger og investeringer i bygg, herunder forsamlingslokaler, organisasjonseide kulturhus og anlegg til bruk i frivillig virksomhet. Denne kostnaden må utredes.

Organisasjonens krav på momskompensasjon øker, delvis fordi nye organisasjoner søker om momskompensasjon, men først og fremst fordi organisasjonenes aktivitet øker. Det vil si at samtidig som kravet om kompensasjon øker, øker også organisasjonenes momsinnbetaling til staten. De midlene som organisasjonene ikke får kompensert, er i praksis en skattlegging av frivilligheten som næringslivet slipper. Kirkens Bymisjon betaler moms på kaffen de gir til hjemløse, mens McDonalds slipper moms på kaffen de selger til sine kunder.

Med full momskompensasjon vil organisasjonene gjøre mer av det de allerede gjør i dag, og holde kostnadene ved å delta nede. Norsk Folkehjelp kunne kjøpt flere snøscootere, korpsene kunne kjøpte flere instrumenter og Søndagsskolen Norge kunne gitt opplæring til flere frivillige. Dette vil være et gode for samfunnet og god samfunnsøkonomi å prioritere.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring