Hopp til hovedinnholdet

Innspill til stortingsmelding om sosial utjevning og mobilitet

Publisert:
Høringssvar
Barnehender som strekker seg mot en stor såpeboble, blå himmel og trær i bakgrunn

Regjeringen har begynt arbeidet med en Stortingsmelding om sosial utjevning og mobilitet, særlig rettet mot barn og unge og familiene deres. Her kan du lese Frivillighet Norges innspill.

Regjeringens mål er at alle barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår og at de uavhengig av sosial bakgrunn skal få utvikle seg, lære, mestre og skape seg gode og selvstendige liv som voksne .Stortingsmeldingen skal legges fram i 2025.

Frivillighet Norge har levert innspill, der vi har skissert hvordan frivillige organisasjoner påvirkes av sosial ulikhet i samfunnet, hvordan sektoren kan bidra i arbeidet mot utenforskap og sosial ulikhet og hvilke rammebetingelser sektoren trenger for å kunne bidra.

Arbeidet til regjeringen bygger på flere prosesser Frivillighet Norge har spilt inn på tidligere, som arbeidet med Handlingsplan for barn og unges deltagelse, og Samfunnsoppdraget for å inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv, og Handlingsplan for barn og unges deltagelse, og vi har vist til våre tidligere innspill i høringssvaret.

Her er Frivillighet Norges innspill


Her er informasjon fra regjeringen om arbeidet og innspillsprosessen

Kontaktperson

Bilde av Brita Brekke
Brita Brekke
Politisk rådgiver
41636798
brita@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring