Hopp til hovedinnholdet

Innspill til strategi for sivilsamfunnets rolle for integrering

Publisert:
Oppdatert:
Foto av hender som holder en vaffel. Foto: Hedvig Kolboholen.
Foto: Hedvig Kolboholen

Kunnskapsdepartementet jobber med å lage en strategi for sivilsamfunnets rolle på integreringsområdet. Frivillighet Norge har sendt innspill til strategien. Etter planen skal regjeringen presenterer strategien før sommeren. Les om våre innspill her.

I vårt innspill peker Frivillighet Norge på at frivillige organisasjoner sitter med erfaringer, kunnskap og aktiviteter som er viktige for integreringen. Gjennom sitt engasjement bidrar de i alt fra strategiske samarbeid med myndigheter og næringsliv til hverdagsintegrering i lokalsamfunnet. Følgene av større forskjeller, økt utenforskap og utfordringer som følger av internasjonal migrasjon og innvandring gjør seg også gjeldende for frivillige organisasjoner.

En robust frivillig sektor kan møte flere behov og forventninger om innsats på integreringsfeltet. Strategien må svare på hvordan økte utfordringer og forventninger til de frivillige organisasjonene følges opp med rammevilkår som kan utløse mer innsats.

I innspillet vårt foreslår vi blant annet:

  • at regjeringen i forbindelse med arbeidet med strategien ser på hvordan frie og langsiktige midler til de frivillige organisasjonene kan styrkes for å heve kapasiteten i organisasjonene til å styrke sin rolle på integreringsfeltet.
  • at den nye strategien må bidrar til å styrke innvandrerorganisasjoners rammevilkår og at det å favne alle organisasjoner vies oppmerksomhet i arbeidet med forenklingsreformen som er lovet av regjeringen i Frivillighetsmeldingen.
  • at ordningen Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner utvides og tilføres midler slik at frivillige organisasjoner i alle kommuner kan benytte seg av ordningen.
  • at kunnskap om frivillige organisasjoner får god plass i det nye obligatoriske elementet på introduksjonsprogrammet, Livsmestring i et nytt land. Alternativt at deltakelse i frivillig arbeid og organiserte aktiviteter blir et eget standardisert element. 
  • at økt samarbeid mellom voksenopplæringssentre og frivillige lag og foreninger blir et av målene i strategien for å bidra til at nyankomne flyktninger raskere kan bli introdusert for, og delta i frivilligheten lokalt, og det bør legges til rette med støtteordninger for å stimulere til at det etableres langsiktige samarbeid.

Les flere av forslagene våre i innspillet vår til strategien for sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet.


Kontaktperson

Bilde av Ida Marie Holmin
Ida Marie Holmin
Assisterende generalsekretær
21 56 76 58
ida@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring