Hopp til hovedinnholdet

Innspillmøte med organisasjonene i Meldal kommune

Publisert:
Oppdatert:
Image 1 2

Meldal kommune har inngått en avtale med Frivillighet Norge om å bistå i videreutviklingen av kommunens frivillighetspolitikk. Som et ledd i dette arbeidet ble det arrangert et kveldsseminar den 27. april.

"Jeg tror kommunen nå har skjønt at de må arrangere møter som dette minst en gang i året."

Denne tilbakemeldingen fra en av de fremmøtte representantene fra de frivillige organisasjonene gir et godt bilde av stemningen på kveldsseminaret som ble arrangert 27. april.

Meldal kommune har inngått en avtale med Frivillighet Norge om å bistå i videreutviklingen av kommunens frivillighetspolitikk. Nesten halvparten av foreningene hadde meldt seg på da Frivillighet Norge var invitert til å holde et kveldsseminar der tema var frivillighetens rolle og medvirkning for utviklingen av samfunnet og verdien av samarbeid mellom organisasjoner og med kommunen.

Det spesielle med Meldal er at kommunen over tid har utarbeidet en plattform for sin frivillighetspolitikk i dialog med de frivillige organisasjonene. Allerede i juni 2015 ble det dannet en felles arbeidsgruppe. I prosessen har kommunen både innhentet råd fra Frivillighet Norge og aktivt benyttet Frivillighet Norges veileder på området og avtalen mellom KS og Frivillighet Norge. Et av målene med kveldsseminaret var å få en felles forståelse av hvordan samarbeidet bør fungere.

Flere politikere var med hele kvelden. Det gjorde at foreningene kunne stille spørsmål å få svar på ting de lurte på angående kommunens tanker om det videre arbeidet med frivillighetspolitikken.

I den første delen av kveldsseminaret snakket Frivillighet Norge om frivillighetens rolle i utviklingen av lokalsamfunnet og verdien av samarbeid mellom organisasjoner og med kommunen og orienterte om www.frivillig.no

Kafedialog

I den andre delen tilrettela Frivillighet Norge for en kafedialog for å samle inn innspill fra foreningene som kommunen sammen med frivillighetsrådet, kulturrådet og Idrettsrådet kan bruke som grunnlag for den videre dialogen. Oppsummeringen av kafedialogen viste at organisasjonene både har utfordringer kommunen kan bidra til å støtte og ressurser de mener de kan bidra med som nærmiljøbyggere lokalt. Foreningene signaliserte blant annet et ønske om at kommunen bidrar til flere ulike varianter av møteplasser. Eksempler var arrangementer der frivilligheten har direkte dialog med politikere og kommuneadministrasjon, arrangementer som styrker samarbeidet på tvers av foreningene og arrangementer med spesielle tema som øker foreningens kompetanse.

Under møtet oppfordret Frivillighet Norge foreningene til å bli en aktiv partner for kommunen i utviklingen av frivillighetspolitikken. Meldal kommune har sagt at de vil ta et koordinerende ansvar i samhandlingen med frivilligheten i kommunens videre arbeid i utviklingen av en frivillighetspolitikk. Dette er dette helt i tråd med hva KS og Frivillighet Norge anbefaler kommunene å gjøre.

Frivillighet Norge har sendt et oppsummerende notat med innspillene som kom frem under kafedialogen til alle som var på seminaret med anbefalinger om den videre dialogprosessen.

Møtene er en del av Frivillighet Norges satsning på kommunal frivillighetspolitikk der vi bistår foreningene, politikere og ansatte i kommuner, som ønsker å etablere eller videreutvikle sin frivillighetspolitikk og som ønsker råd og veiledning underveis i prosessen.

Frivillighet Norge ønsker alle lag og foreninger lykke til i det videre samarbeidet med Meldal kommune!

Bilde: Det var hektisk aktivitet i kafedialogen der det ble jobbet med innspill til kommunen. Her presenteres bl. a. innspill fra hhv Gerd Helene Myhre Sandstad fra Meldal kulturråd og Bjørnar Skjevdal fra Meldal idrettsråd. Foto: Meldal kommune.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring