Hopp til hovedinnholdet

Integrering på høring

Publisert:
Oppdatert:
Foto Frivillighet Norge Birgitte Heneide 29975

16. august la regjeringen frem forslag til en integreringslov. Denne skal erstatte introduksjonsloven fra 2003 og legger opp til endringer i dagens toårige introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger og innvandrere på familieforening.

Dagen før regjeringen la frem sitt forslag hadde Frivillighet Norge invitert til debatt på Arendalsuka med tema «Brukes eller misbrukes frivilligheten i integrering?».

Kommunen må være mer nysgjerrig på frivilligheten

Ingrid Sætre fra Norsk folkehjelp mente at frivilligheten ikke misbrukes, det er heller et potensiale for mer samarbeid med frivilligheten. Kommunen har ansvar for overgang til arbeid og utdanning, men offentlige tiltak er ikke nok.

- Det å få utviklet nettverk og andre deler av seg selv er av stor betydning for å lykkes med integrering. Etter offentlig stengetid bidrar frivillige organisasjoner med arenaer for fellesskap, tilhørighet og mulighet til å bruke sine ressurser, for eksempel ved å delta i styrearbeid, mener Sætre.

Å sykle i motvind

I talen sin om forslaget til integreringslov sa Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner at loven skal sikre bedre norskopplæring, men også at det skal stilles tydeligere krav til egeninnsats.

Om det å sykle i motvind for å gjøre frivillig arbeid er det regjeringen tenker på vet vi ikke. Azizullah Azizi, som blant annet er engasjert i Lista Ungdomslag fortalte at på Lista er det veldig mye vind, så når han hadde syklet til sin frivillige oppgave angret han iblant når det var motvind på veien hjem. Transport kan være en utfordring for å delta.

- Det er ikke nok å gå på kurs for å lære norsk fortalte Azizi. - Du må snakke med nordmenn for å lære språket der du er. Azizi kom som flyktning for fire år siden, og det var ikke lett å si hei og bli kjent med nordmenn. Han savnet et blikk og et smil slik at han fikk en invitasjon til å bli kjent.

- Mitt mål med det frivillige var å komme ut, få nettverk og bli integrert. Nå har jeg venner over hele Sørlandet. Jeg måtte også få erfaringer som gjør det mulig å søke jobber. Azizi har nå blitt daglig leder på Lister Treningssenter.

Møteplasser på tvers av kulturer

Rabia Musavi, daglig leder LIN – Likestilling, inkludering og nettverk – ønsker å utfordre innvandrerorganisasjoner til å rekruttere bredt og inkludere alle på tvers av kulturer og etnisitet. LIN holder til i Oslo og tilbyr blant annet norskkurs, turer og samarbeider med andre organisasjoner - Etter 10 år har vi god tillit i en bredde av innvandrerbefolkningen. Folk kommer til oss. Vi har vært her siden 2008. Vi bruker sosiale medier for å rekruttere. Klare mål og forventninger i regjeringens nye integreringsstategi er gode verktøy for vårt arbeid. Frivilligheten er en viktig møteplass for de som trenger venner på tvers av kulturer, mener Musavi.

Vi trenger en fri frivillighet

Alle debattanten trakk frem verdien av frivillige organisasjoner for integreringen, noe også politikerne i debatten understreket. Hvilke rammer politikere legger for frivillige organisasjoner er viktig. Freddy Øvstegård (SV) utrykte bekymring for at når støtten til frivillige organisasjoner i stor grad kommer som prosjektmidler så gir det for lite frihet til organisasjonene til å finne de gode løsningene, for eksempel på at språk og økonomi kan være terskler for å delta i frivillige organisasjoner. - Vi bør ha brede og store ordninger uten for mange krav. Særlig er det viktig for barne- og ungdomsfrivilligheten, mener Øvstegård.

Heidi Nordby Lunde (H) var enig i at det kan være en fare for at frivilligheten misbrukes iblant, men viste også til at organisasjoner kanskje snur seg for raskt etter offentlige midler. På spørsmål om regjeringen i integreringsarbeidet er for fokusert på å få folk i arbeid svarte Nordby Lunde at dette er et spørsmål det ikke er et klart svar på. - Er nettverk og vennskap veien til jobb eller er jobb veien til nettverk, dette kan avhenge av den enkelte, mener Nordby Lunde.

Frivillig innsats må telle

Generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen understreket at frivilligheten har en egenverdi i kraft av å være uavhengig, i kraft av sine initiativ og sine fellesskapsarenaer som ikke kan erstattes for eksempel av offentlige tiltak og resultatmål. Dette må ligge til grunn også når en ny integreringslov blir vedtatt.

- Azizi sier noe viktig. Gjennom å bli kjent med folk der du bor lærer du norsk, knytter nettverk og blir en del av samfunnet. For ham var frivilligheten en viktig vei inn. Når kommunens oppgaver med integrering øker vil et godt samspill mellom kommunen og det frivillige organisasjoner være avgjørende for hvordan vi som samfunn tar i bruk mulighetene og løser oppgavene. Når organisasjoner som LIN får jobbe godt over mange år gir det resultater, mener Slotterøy Johnsen.

Regjeringens forslag til ny integreringslov er sendt på høring sammen med forslag til endring er i statsborgerloven. Høringsfristen er 15. november. Frivillighet Norge kommer til å sende inn høringssvar og vil invitere våre medlemsorganisasjoner til å komme med innspill til høringssvaret.

Les regjeringens høringforslag her.

I debatten deltok:

- Heidi Nordby Lunde, Arbeid og sosialkomiteen, Høyre

- Freddy André Øvstegård, Famile og kulturkomiteen, SV - Sosialistisk Venstreparti

- Kristin Nilsen, Velferdsdirektør, Bærum kommune

- Rabia Musavi, Daglig leder, LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk

- Ingrid Sætre, leder flyktning og inkludering, Norsk Folkehjelp

- Azizullah Azizi, Frivillig, Lista Ungdomslag

- Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær, Frivillighet Norge

(Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring