Hopp til hovedinnholdet

Integreringsstrategi med forventninger til frivilligheten

Publisert:
Oppdatert:
Mini abloompa Tyen

Hverdagsintegrering er et av fire innsatsområder i regjeringens nye integreringsstrategi. En styrking av frivillige organisasjoners rammebetingelser generelt, og organisasjoner som gjør en ekstra innsats for integrering spesielt, er blant tiltakene.

Strategien ble fremlagt av statsminister Erna Solberg, kunnskap- og integreringsminister Jan Tore Sanner, kulturminister Trine Skei Grande og finansminister Siv Jensen 29. oktober på Hellerud videregående skole i Oslo.

Innsatsområdene

De fire innsatsområdene er utdanning og kvalifisering, arbeid, hverdagsintegrering og retten til å leve et fritt liv. Målet for strategien er høyere deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Den skal også gi et integreringsløft og bidra til at innvandrere i større grad deltar i arbeids- og samfunnsliv.

I vårt innspill til strategien ba vi om en dialog med regjeringen om hvilke grep som bør tas for å se frivillig sektors arenaer for deltakelse, nettverk og læring i sammenheng med målet om å lykkes bedre med å få innvandrere i arbeid.

Hverdagsintegrering og fellesskap

Det er positivt at strategien har hverdagsintegrering som et av innsatsområdene, og at det fremheves at organisasjoner og frivillig aktivitet gir et fellesskap. Møteplasser, nærmiljø, kulturopplevelser og mulighet for å delta i demokratiske prosesser i organisasjoner trekkes frem som viktig for god integrering.

Vi trenger mer dialog og tiltak

For å mobilisere frivillig sektor i målet om høyere deltakelse i arbeids- og samfunnsliv må flere organisasjoner inkluderes som likeverdige parter. Institusjoner som asylmottak, voksenopplæringssentre, kommunenes flyktningetjeneste og NAV må øke sin bevissthet om og nettverk med frivillige organisasjoner.

Vi er glade for at regjeringen vil styrke frivillige organisasjoner rammevilkår, slik vi også ba om i vårt innspill. I forslag til statsbudsjettet for 2019 er det flere tiltak for å øke deltakelsen, blant annet for barn og unge. Vi ser likevel at det er behov for ytterligere tiltak for å ruste frivillige organisasjoner til å utvide sitt bidrag.

Integreringsstrategien gjelder for 2019-2022. Vi håper det blir starten på en dialog om hvordan frivillig sektor kan bidra i årene fremover.

Her kan du lese strategien

Her kan du lese om frivillig.no som lykkes godt i å rekruttere innvandrere

Her kan du lese eksempler på inkludering i frivillige organisasjoner

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring