Hopp til hovedinnholdet

Invitasjon til å stille spørsmål i Frivillighetsbarometeret

Publisert:
Oppdatert:
20160110 AN 1421

Har din organisasjon et spørsmål dere gjerne vil stille til Norges befolkning? Nå er det (nesten) mulig! Gjennom Frivillighetsbarometeret kan frivillige organisasjoner få svar på spørsmål fra 2000 respondenter blant et representativt utvalg av befolkningen for en lav kostnad.

Invitasjon til å stille spørsmål i Frivillighetsbarometeret

Har din organisasjon et spørsmål dere gjerne vil stille til Norges befolkning? Nå er det mulig! Gjennom Frivillighetsbarometeret kan frivillige organisasjoner få svar på spørsmål fra 2000 respondenter blant et representativt utvalg av befolkningen for en lav kostnad.

Hva er Frivillighetsbarometeret?

Frivillighetsbarometeret er en årlig webpanelundersøkelse som utføres av TNS Gallup i samarbeid med Frivillighet Norge. TNS Gallup har lang erfaring med å utføre befolkningsundersøkelser, noe som sikrer den nødvendige profesjonaliteten som kreves for at resultatene skal ha troverdighet hos tredjeparter.

Hvordan kan min organisasjon delta?

I Frivillighetsbarometeret stiller Frivillighet Norge en rekke generelle spørsmål om frivillig arbeid. I den siste delen av barometeret åpner vi for at frivillige organisasjoner kan stille egne spørsmål. Disse spørsmålene, og svarene, eies av organisasjonen som stiller spørsmålet. Frivillighet Norge bistår i utformingen av spørsmål samt i fortolkningen av svaret i lys av en rekke bakgrunnsvariabler som kjønn, alder, bosted og lignende.

Hva kan vi bruke resultatene til?

Det er flere aktuelle bruksområder:

  • Sette dagsorden i valgkampen med egne saker.
  • Empirisk belegg for egne påstander i møte med politikere. Dette gjør at man kan uttale seg med en mye større troverdighet enn om påstandene bare var basert på magefølelse.
  • Lette innsalg til medier, spesielt hvis man kommer frem til oppsiktsvekkende resultater.
  • Utvikling av egen organisasjon. Ved å kartlegge kjennskap til egen organisasjon i befolkningen og tolke svaret i lys av forskjellige aldersgrupper kan man for eksempel få et godt grunnlag for ny rekrutteringsstrategi, eller for målretting av innsamlingsaksjoner.

Hva koster det å stille egne spørsmål?

Prisen pr. spørsmål er 7.500 kroner inkl. mva. for Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner. For andre er prisen 10.000 kroner pr. spørsmål.

Nytt i år er at det er mulig å stille alle respondentene spørsmål om de har gjort frivillig arbeid for og/eller er medlem av din organisasjon. Med denne informasjonen kan dere gjøre analyser av hvordan egne frivillige og medlemmer har svart på de øvrige spørsmålene i Frivillighetsbarometeret. Dette alternativet vil først og fremst være relevant for større organisasjoner som kan forventes å ha en substansiell andel frivillige og/eller medlemmer som svarer på Frivillighetsbarometeret. Prisen for å være med på listen over organisasjoner respondentene kan velge mellom er 3.000 kroner.

Hvordan har det gått i tidligere år?

Da Frivillighetsbarometeret ble gjennomført for første gang i 2014 deltok 9 organisasjoner med til sammen 12 spørsmål.

En av disse organisasjonene var Natur og Ungdom. Leder i Natur og Ungdom, Arnstein Vestre, sier følgende om deres erfaringer med å stille spørsmål i Frivillighetsbarometeret:

- Frivillighetsbarometeret var viktig for oss i arbeidet med å sette fokus på miljøpolitiske saker. Vi brukte det til å finne ut at et flertall i befolkningen var imot deponering av gruveavfall i norske fjorder.

Vil dere delta i Frivillighetsbarometeret eller ønsker mer informasjon?

Meld deres interesse til Morten Johansen, mortenj@frivillighetnorge.no, senest 15. august.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring