Hopp til hovedinnholdet

Kartlegging av inkludering i frivillige organisasjoner

Publisert:
Oppdatert:
Paskuldrene2

Frivillighet Norge er i gang med et kartleggingsoppdrag knyttet til inkludering sett fra organisasjonenes perspektiv. Vi har fått tildelt kr. 100.000,- i støtte fra Kulturdepartementet for å gjennomføre kartleggingen.

Formålet med kartleggingen er at det skal gi kunnskap om holdninger, praksiser og ressurssituasjonen i organisasjonene som fremmer eller hemmer inkludering av personer som statistisk sett deltar i mindre grad i foreningslivet.

Regjeringen har lagt fram Barn som lever i fattigdom – regjeringens strategi (2015-2017). Tiltak nr. 39 i strategien er at:

Regjeringens mål er at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Derfor vil regjeringen invitere KS, Frivillighet Norge og idretten for å få etablert felles mål. Løsningen for å nå barn vil variere fra kommune til kommune og frivillige organisasjoner og idretten som allerede får offentlig støtte forventes å bidra i de ulike løsningene.

Prosessen videre

Frivillighet Norge kommer til å sende ut spørreundersøkelsen til medlemsorganisasjonene i slutten av oktober. Vi håper på stor deltagelse og at de videresender til sine lokallag. Resultatet av undersøkelsen vil bli brukt til å lage en anbefaling til organisasjonene om hvilke tiltak som bør gjennomføres for å sikre at blant annet også fattige barn inkluderes i deres aktiviteter og medlemsmasse. Vi vil utforme kartleggingen slik at vi kan utfylle manglende kunnskap på feltet og ivareta frivillige organisasjoners behov for ny kunnskap.

Bakgrunn

Det er viktig å være klar over at det faktisk er mange barn som kommer fra familier med lav utdanning, lite tilknytning til arbeidslivet og lav inntekt som deltar i fritidsaktiviteter i regi av frivillige organisasjoner. Samtidig får vi signaler om at det er økende antall som faller utenfor. Derfor er det viktig å kartlegge hva som hemmer og hva som fremmer barn fra fattige familiers deltakelse i fritidsaktiviteter i regi av frivillige organisasjoner. Kartleggingen er i utgangspunktet ikke begrenset til barn og unges deltakelse.

Undersøkelsen har også betydning for vårt arbeid i prosjektet ”Inkludering i frivillig sektor” og målene og utfordringene i Frivillighet Norges frivillighetspolitiske plattform 2014-2019. Plattformen peker blant annet på at om rekruttering av grupper som i dag faller utenfor frivilligheten skal lykkes så trenger frivillige organisasjoner mer kunnskap om hva som motiverer for deltakelse, økt bevissthet om hva som virker ekskluderende og et sterkt fokus på at kostnader knyttet til å være med kan forhindre deltakelse, og at dette i særlig gjelder for barn og unge.

For mer informasjon kontakt Almaz Asfaha på mail almaz@frivillighetnorge.no.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring