Hopp til hovedinnholdet

Klar tale fra frivilligheten til Stortinget

Publisert:
Oppdatert:
5 Foto Birgitte Heneide Frivillighet Norge

Både politikerne og organisasjoner etterlyste nye løsninger i ny Frivillighetsmelding under seminar med Frivillighet Norge på Stortinget.

- Hvis vi kjøper fire Barytonhorn under full momskompensasjon, får vi mulighet til å kjøpe én til, sa Unni Færøvik i Korpsnett Norge da frivilligheten samlet seg på Stortinget for å snakke om forventninger til den kommende stortingsmeldingen om frivillighet.

Sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre inviterte Frivillighet Norge til seminar på Stortinget om Frivillighetsmeldingen. Meldingen, som er ventet før jul, har frivilligheten høye forventninger til. Momskompensasjon, digitalisering og forenkling er de tre prioriterte sakene, bestemt av våre medlemsorganisasjoner.

Etter åpning av Frivillighet Norge og leder av Familie- og kulturkomiteen, Kristin Ørmen Johnsen (H), tok flere medlemsorganisasjoner i Frivillighet Norge ordet på vegne av frivillig sektor.

Søndagsskolen var blant dem som sluttet seg til et sterkt ønske om fullfinansiert og rettighetsfestet momskompensasjon.

- Hva er viktigst, rettighetsfestingen eller midlene? spurte Tage Pettersen i Høyres kulturfraksjon.

- Ja takk begge deler! Man må ha to tanker i hodet samtidig, svarte Færøvik i Korpsnett.

Bygg og frie midler

Blindeforbundet talte også for frie midler og bedre ordninger for bygg.

- Rema får momsrefusjon for å bygge ut en butikk, mens organisasjoner må betale mer for ombygging. Bygninger for organisasjoner bidrar til et varmere samfunn, og gir et unikt fellesskap, sa Blindeforbundet, som ønsker en utredning for å få kompensasjon for bygg.

For å snakke om idrettsanlegg fikk Per Tøien fra Norges Idrettsforbund ordet.

- Ordningen med momskompensasjon for idrettsanlegg er super, strålende, glitrende, hvis jeg kan bruke disse ordene på Stortinget, sa Tøien.

- Men det mangler fortsatt 20 millioner kroner for disse bygningene. Vi må selge veldig mange vafler for å få dette til, påpekte han.

Tøien understreket at idretten støtter forslaget om en lignende ordning for frivillighetsbygg.

Rode Hegstad, styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) tok opp det etterlengtede punktet om forenkling og mindre dobbeltarbeid.

- Vi vil bruke mindre tid på søknader og rapportering. Den unge frivilligheten er et fristed. Man engasjerer seg fordi man har lyst, ikke for å læres opp i byråkrati.

For LNU er det også viktig å sikre frie midler og tilgang til lokaler.

- Vi trenger en nasjonal løsning. Det er over 400 kommuner i Norge, og det er 400 måter å låne lokaler på. For eksempel kan en nasjonal portal laget av Kulturdepartementet være en del av løsningen, sa Hegstad.

- Hvis vi kunne slippe å legge inn medlemstall mer enn én gang, og alle statlige aktører hadde fått tilgang til denne informasjonen, hadde det gjort mye for vårt engasjement og motivasjon, avsluttet hun.

Rekruttering og digitalisering

Generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening, Grete Herlofson, ser frem til en fremtidsrettet stortingsmelding.

- Vi ser frem til en melding som reflekterer samfunnsutviklingen, spesielt når det gjelder teknologiske løsninger. Digitalisering forenkler og frigir tid til aktiviteter. Gjennom plattformer som frivillig.no ser vi at vi når nye frivillige vi ikke nådde ut til tidligere, som personer med minoritetsbakgrunn. Terskelen er lavere, og vi ser at vi når unge frivillige.

Herlofson påpekte at digitalisering også kan føre at noen faller fra.

- Ikke alle eldre er på nett. Vi risikerer å miste de eldre og det vil gi økt utenforskap, avsluttet hun.

Det var spørsmål, innspill og diskusjon med medlemmene av Familie- og kulturkomiteen.

Komiteens medlemmer spurte engasjert om uavhengighet, beredskap, kommunesamarbeid og tilskuddsordninger. Rekruttering var også et område politikerne var nysgjerrige på.

- De som havner utenfor arbeidslivet eller ikke lenger er yrkesaktive, er kanskje de som ville hatt størst glede av å bli med i frivilligheten, men det er de som faller utenfor også her. Vi trenger et bedre samarbeid med NAV, svarte Herlofson i Sanitetsforeningen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring