Hopp til hovedinnholdet

Klare forventninger til frivillighetsmeldingen

Publisert:
Oppdatert:
BH21072

Frivilligheten har vedtatt ny resolusjon om frivillighetsmeldingen, som lanseres på Frivillighetens dag 5. desember.

Lag en langtidsplan som styrker frivilligheten

Frivillige organisasjoner spiller en sentral rolle i Norge, både for den enkelte og for samfunnet. Vi fyller barn og voksnes fritid med innhold, tar vare på folks helse, bygger sosial kapital og demokratisk forståelse, sørger for nasjonal beredskap og internasjonal bistand, bevarer historien, bygger nærmiljø, inkluderer bredt og gir folk en kanal for politisk påvirkning og medvirkning.

Frivilligheten er en egen samfunnssektor i møtet mellom folk, stat og næring som krever egne politiske virkemidler. Som andre viktige samfunnsområder, trenger også vi en langsiktig plan med konkrete tiltak for styrkede rammebetingelser. Den nye frivillighetsmeldingen må prioritere våre viktigste behov innen økonomiske rammebetingelser, forenkling og digitalisering.

Det koster tid og penger å drive organisasjoner og ivareta folks engasjement. Når organisasjonene får betalt tilbake momsutgiftene sine, kan vi øke aktiviteten, holde kontingenter og avgifter lave, øke innsatsen på lokalt plan og vokse på egne betingelser. Det er bred politisk enighet om å styrke ordningen.

  • Frivillighet Norge ber om at frivillighetsmeldingen inneholder en forpliktende plan for hvordan momskompensasjonsordningen skal fullfinansieres, rettighetsfestes og utvides til å gjelde foreningseide bygg.

Vi som yter frivillig innsats gjør det fordi vi vil gjennomføre aktiviteter, ikke fordi vi vil rapportere om dem. For privatpersoner er arbeidet med selvangivelsen blitt betydelig redusert. Hvorfor skal det ikke være like lett for en forening å rapportere regnskap?

  • Frivillighet Norge ber om at frivillighetsmeldingen styrker samspillet med frivilligheten gjennom forenkling og en mer helhetlig frivillighetspolitikk nasjonalt og lokalt.
  • Frivillighet Norge ber om at Frivillighetsregisteret samordner søknads- og rapporteringssystemer for frivilligheten og erstatter dagens flere ulike definisjoner av frivillige organisasjoner i lover og regelverk.

Digitalisering er en av de store omstillingene for frivillige organisasjoner i årene som kommer. Økt digitalisering gjør frivilligheten mer tilgjengelig og organisasjonsarbeidet mer effektivt. Samtidig må det ikke skapes nye skillelinjer mellom organisasjoner og personer som har og ikke har ressurser og kompetanse til å følge opp digitaliseringen. En kartlegging Frivillighet Norge gjorde våren 2018, viser at de frivillige organisasjonene har behov for kompetanse, kobling av medlemssystemer med offentlige digitale systemer og bedre digital infrastruktur.

  • Frivillighet Norge ber om at frivillighetsmeldingen inneholder en plan for hvordan det offentlige skal bidra til digitalisering av frivilligheten ved å støtte organisasjonene med kompetanse, verktøy og erfaringsutveksling.

Økte velferdsbehov, økt migrasjon og økt press på det offentlige vil gi behov for mer, ikke mindre frivillig innsats i det framtidige Norge. Vi fortsetter gjerne å skape store samfunnsverdier med våre frivillige hender, hoder og hjerter. Det gjør vi best med forutsigbare rammebetingelser som legger til rette for vekst og utvikling. Da må Frivillighetsmeldingen bli den langtidsplanen frivilligheten trenger for å komme styrket inn i framtiden.

Vedtatt på årsmøte i Frivillighet Norge 13. juni 2018.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring