Hopp til hovedinnholdet

Klemt mellom staten og markedet

Publisert:
Oppdatert:

Den nordiske modellen får økt oppmerksomhet internasjonalt. I en ny artikkel fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor ”Klemt mellom staten og markedet ” nevnes nettopp sivilsamfunnet og frivillig sektor som en viktig del av denne modellen.

Frivillighet Norge mener det er viktig å bevare et rom for sivilsamfunnet. Hvilken rolle sivilsamfunnet skal spille i rommet mellom stat, privatliv og marked diskuteres i artikkelen. Sivilsamfunnet har en sentral funksjon i samfunnet som fundamentet for solidaritet og tillit. Gjennom frivillig deltakelse bygges fellesskap, inkludering og utjevning av sosiale forskjeller, og staten bør derfor legge til rette for slik deltakelse for alle. Nettopp dette er typiske forutsetninger for den nordiske modellen.

Artikkelen legger også vekt på at tradisjonelt har mellompartiene i politikken vært opptatt av frivillig sektor, mens vi i dag ser at alle partiene prioriterer dette. Regjeringen i Norge har frivillig sektor som et satsningsområde, og Høyre satte søkelys på utformingen av en bedre frivillighetspolitikk i Norge, med vekt på å bevare et vitalt rom mellom staten og markedet.

- Dette er en interessant kronikk, sier generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge. – Sivilsamfunnet er en avgjørende del av den nordiske modellen. Det er viktig at politikerne jobber for å bevare det rommet sivilsamfunnet har i dag, blant annet gjennom å sørge for forskning og kunnskap om feltet.

Kronikken kan leses i sin helhet her: http://www.sivilsamfunn.no/Info/Aktuelt/Klemt-mellom-staten-og-markedet2Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring