Hopp til hovedinnholdet

Kom med innspill til ny politisk plattform!

Publisert:
Oppdatert:
Momscamp KFUKKFUM

I 2019 skal Frivillighet Norge vedta ny politisk plattform, og vi ønsker deres innspill i prosessen. Derfor arrangerer vi tre temamøter hvor vi vil ha innspill fra våre medlemmer på temaer som har blitt løftet som viktig for frivilligheten i årene som kommer.

I tillegg til spennende innledninger blir det diskusjon rundt spørsmål vi vil ha deres meninger om. Møtene avholdes i Øvreslottsgate 2b fra kl. 13.15. Grunnet en møtekollisjon er møtet som var planlagt 25. februar flyttet til 13. mars

13. mars: Bred deltagelse. Mange organisasjoner opplever at medlemmene ikke lenger er frivillige som før. Flere ønsker å engasjere seg over kortere perioder, og man opplever at færre har livsvarige engasjement i en organisasjon. Likevel ser man at de 20% av befolkningen står for 70% av det frivillige arbeidet. Både myndigheter og organisasjoner ønsker at flest mulig skal delta i frivillig aktivitet, samtidig som at dette kanskje krever en annen type organisering enn tidligere. Vi vil løfte spørsmålet om hva som skal til for at vi kan sikre bred deltakelse i frivillige organisasjoner, og hva som skal til for at organisasjonen er rustet for endringer i hvordan folk ønsker å engasjere seg.

For å innlede til diskusjonene har vi invitert Nancy Herz for å innlede om deltagelse. Nancy Herz er forfatter av «skamløs», samfunnsdebattant og jobber i frivillig.no.

25. mars: En sterk og uavhengig sektor. I frivillighetsmeldingen trekkes det frem som et mål at frivilligheten skal være en sterk og uavhengig sektor, men hva skal til for at dette skal lykkes? Hvilke rammebetingelser trenger frivilligheten for å være sterk og uavhengig? Hvilke saker bør vi samle oss om for å gi større rom for frivilligheten i årene som kommer? Vi vil ta opp hvordan vi går fremover med momskompensasjon og andre saker knyttet til rammebetingelser for frivillige organisasjoner.

10. april: Tillit og troverdighet. Frivilligheten nyter høy tillit i det norske samfunnet, man blir ofte sett som limet i lokalsamfunnet. For å opprettholde legitimitet og rollen som en samfunnsaktør er sektoren helt avhengig av denne tilliten. Samtidig kan svekket tillit til en organisasjon ramme sektoren som helhet. Hvilke krav må frivillige organisasjoner stille til seg selv, og hverandre, for at vi skal klare å opprettholde den høye tilliten? For å innlede til diskusjon kommer Henrik Syse for å snakke om sammenhengen mellom etikk og tillit. Henrik Syse er filosof og er forsker ved Institutt for fredsforskning.

Bilde: Momscampen utenfor Granavolden Gjæstgiveri hvor frivilligheten møtte opp for å minne politikerne på frivillighetens krav om full og rettighetsfestet momskompensasjon.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring