Hopp til hovedinnholdet

Kompensasjon for avlyste arrangement som følge av koronatiltak

Publisert:
Oppdatert:
Ungdommer på rekke foran leirleder

Lotteritilsynet har nå åpnet for at frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for avlyste arrangement som følge av korona. Her finner du mer informasjon om ordningen og svar på ofte stilte spørsmål.

Hva gjelder ordningen?

Frivillige organisasjoner som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med  koronaviruset, kan få  kompensasjon., jf. forskrift  om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren, vedtatt  3. april 2020. Det er satt av 700 mill. kroner til ordningen, som forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det legges opp til rask søknadsbehandling og utbetaling av kompensasjonen.

Hva blir kompensert?

Arrangementene må være planlagt i Norge i perioden 5. mars til 30. april og åpne for allmennheten.

Arrangører som  har  avlyst  eller  stengt  arrangementene som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset, vil få kompensert  netto tapte billettinntekter og deltakeravgifter, samt eventuelle  merutgifter som følge av avlysningen  eller stengingen.

Arrangører som har  utsatt  arrangementene sine som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med  koronaviruset, vil  få kompensert  eventuelle  merutgifter  som følge av utsettelsen.

Hvem kan søke på ordningen?

De som søker på ordningen må fylle følgende krav:

  • Arrangører må ha sin hovedvirksomhet i Norge
  • Arrangører må være frivillige virksomheter som var registrert i Frivillighetsregisteret før 5. mars 2020

Hvem kan ikke søke på ordningen?

Disse kan ikke søke på ordningen:

  • Arrangører som mottok 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019
  • Arrangører som er under konkursbehandling

Kan sentralledd søke på vegne av underledd?

Nei. Det er arrangøren selv som må søke om kompensasjon. Organisasjonenes sentralledd kan altså ikke søke på vegne av lokalledd hvis det er disse som har arrangement.

Hva omfattes ikke av ordningen?

Følgende vil ikke kompenseres av ordningen:

  • Tapte inntekter fra planlagt salg av mat og drikke.
  • Tapte reklame- og sponsorinntekter.
  • Kostnader organisasjonen hadde hatt uavhengig av  om arrangementet ble  avlyst, stengt eller utsatt.
  • Arrangement som ikkje er åpne for allmenheten, for eksempel årsmøter (arrangement som alle medlemmer har kunnet melde seg på, for eksempel seminarer, dekkes imidlertid).
  • Arrangement som organisasjonen  ikke skulle  arrangere selv.
  • Tapt billettinntekt og deltakeravgift eller merutgifter som i den gjeldende perioden samlet utgjør mindre enn 25 000 kroner for arrangøren

Hvordan søker man på ordningen?

Følg denne lenken for å søke på ordningen og lese mer hos Lotteri- og stiftelsestilsynet. Søknadsfrist er 21. april.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring