Hopp til hovedinnholdet

Konferanse om frivillighetspolitikk i Vefsn kommune

Publisert:
Oppdatert:
Vefsn1

Frivillighet Norge deltok på konferanse om frivillighetspolitikk med politikere og organisasjoner i Vefsn kommune 7 og 8. november.

Møtet er en del av Frivillighet Norges satsningen på kommunal frivillighetspolitikk der vi bistår organisasjoner, politikere og ansatte i kommuner, som vil videreutvikle sin frivillighetspolitikk og som ønsker råd og veiledning underveis i prosessen.

Fredag 7. november møtte Frivillighet Norge formannskapet og kulturutvalget i formannskapssalen Vefsn kommune. Her ble vi ønsket velkommen av ordfører Jann-Arne Løvdahl. Til stede var også rådmannen samt enkelte ledere fra administrasjonen. I møtet fokuserte vi på den merverdien frivilligheten skaper og hvordan frivillige organisasjoner som ønsker det, kan være samarbeidspartnere for kommunen.

Nær femti lag og foreninger hadde meldt seg på til konferansen 8. november. Varaordfører Magnus Myrvoll ønsket velkommen og var til stede under hele konferansen, sammen med leder i kulturutvalget Jim Nerdal. Frivillighet Norge mener dette gir et viktig signal til organisasjonene fordi det viser at kommuneledelsen tar frivilligheten på alvor som en partner i frivillighetspolitikken.

Innspill fra organisasjonene

En viktig del av alle de møtene Frivillighet Norge gjennomfører i kommunene er kafedialogen der lag og foreninger kan komme med konkrete innspill til kommunen. Vefsn kommune var tidlig ute og vedtok sin frivillighetsmelding i 2006. Kommunen er nå opptatt av å videreutvikle sin frivillighetspolitikk ved å lage en frivillighetspolitisk samspillplan. Intensjonen er at planen skal inneholde konkrete virkemidler som skal bidra til å legge bedre til rette for vekst og utvikling for frivilligheten i kommunen. I forbindelse med konferansen ønsket kommunen å få innspill fra organisasjonene til denne planen. Etter Frivillighet Norges oppfatning kom det inn mange konkrete, gjennomtenkte innspill i kafedialogen, blant annet at organisasjonene har mye mer å gi når det gjelder å inkludere innvandrere fra andre kulturer og samarbeide mer utad. "Vi som er aktive i organisasjonene har en masse ressurser og spisskompetanse vi både kan og vil bidra med. Jeg tror denne konferansen har gjort at både kommunen og vi i frivilligheten nå har blitt mer oppmerksom på det." Kommentaren førte til at en av de ansatte i kommunen fremsatte et ønske om å bli invitert til organisasjonenes arrangementer, styremøter o.l. for å gjøre seg mer kjent med hva som rører seg i i alle typer lag og foreninger.

vefsn 2.jpg

Fra venstre Ida Marie Holmin og Bjørn Lindstad i Frivillighet Norge og varaordfører Magnus Myrvoll, Frivilligsentralens leder Bjørn Inge Aufles og leder i kulturutvalget Jim Nerdal

Kommunen vil spille på lag

I kafedialogen informerte frivilligsentralens leder, Bjørn Inge Aufles, om at kommunen ønsket at innspillene fra kafedialogen skal bearbeides videre i dialog med organisasjonene. Frivillighet Norge oppfordret organisasjonene å danne en innspillgruppe for på den måten bli en aktiv innspillpartner til kommunen. Mot slutten av dagen meldt en rekke organisasjoner seg til å bidra i en slik innspillgruppe. Kommunen tok på seg å koordinere innspillgruppen og organisasjonene overlot til Vefsn kommune å plukke ut representanter fra lag og foreninger som ikke var til stede, til innspillgruppen, for å sikre at alle typer lag og foreninger får muligheten til å bli representert. Dette er enn fremgangsmåte som Frivillighet Norge anbefaler fordi den i større grad sikrer at de konkrete virkemidlene i frivillighetspolitikken får en legitimitet i den store bredden av lag og foreninger.

Vefsn kommune har gjennom denne konferansen lagt et godt grunnlag for økt samarbeid mellom den lokale frivilligheten og kommunen. Frivillighet Norge ønsker lag og foreninger, politikere og ansatte i Vefsn lykke til i det videre arbeidet.

Les mer om Frivilligsentralen på Vefsn her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring