Hopp til hovedinnholdet

Konferanser om frivillighet i fylkene

Publisert:
Oppdatert:
Annie spratt 223429

Frivillighetspolitikk settes på dagsorden i flere fylkeskommuner frem til sommeren 2018. Frivillighet Norge er med på laget.

14. februar inviterte Oppland fylkeskommune og Frivillighet Norge til et dialogmøte om hvordan frivillgheten kan bidra i å løse utfordringer knyttet til folkehelse. Hele 29 lokal- og regionalledd av frivillige organisasjoner var representert på konferansen med tittelen ”bedre samskaping mellom det offentlige og frivillige Oppland om dagens og morgendagens folkehelseutfordringer”. Oppland fylkeskommune, Frivillighet Norge og KS-Hedmark og Oppland var blant innlederne.

Folkehelsekoordinator Ane BjørnsgaardFolkehelsekoordinator Ane Bjørnsgaard

I fremtiden vil Oppland få utfordringer knyttet til en aldrende befolkning og lav befolkningsvekst, påpekte folkehelsekoordinator i Oppland fylkeskommune Ane Bjørnsgaard. Hun påpekte verdien av at frivillige lag og foreninger bidrar til å forebygge ensomhet og at alle barn og unge opplever trivsel, god livskvalitet og mestring.

Virksomhetsleder Bjørn RognstadVirksomhetsleder Bjørn Rognstad

Gjøvik kommune har tidligere samarbeidet med Frivillighet Norge i utviklingen av sin frivillighetspolitikk. Virksomhetsleder Bjørn Rognstad fortalte hvordan kommunens frivillighetspolitikk har bidratt til økt fokus på folkehelse sammen med frivilligheten. De har gode erfaringer med å ha årlig gjennomgang av frivillighetspolitikken og møter bredden av lag og foreninger i forkant for å hente innspill og inspirasjon.

Behov for kommunal frivillighetspolitikk

På disse konferansene er Frivillighet Norge opptatt av å formidle hvordan mangfoldet av frivillige organisasjoner utgjør en betydelig samfunnsaktør lokalt og regionalt. Frivilligheten skaper gjennom sine aktiviteter verdier som gir positive effekter på folkehelse, integrering, beredskap, bo-evne og sosial inkludering. Likevel har kun 13 % av kommunene en frivillighetspolitikk.

- En frivillighetspolitikk må utvikles i dialog med frivilligheten lokalt og tydeliggjøre hvilke premisser som må ligge til grunn for bedre samhandling. Dette er særlig viktig for kommuner og fylkeskommuner som er, eller skal, i gang med sammenslåingsprosesser, sier seniorrådgiver Bjørn Lindstad i Frivillighet Norge.

Kafédialog

Konferansen ble avsluttet med en kafédialog. Der kom deltakere med innspill til hvordan organisasjonene kan bidra til bedre folkehelse gjennom sine aktiviteter, og til innhold av lokal frivillighetspolitikk for å styrke dialogen mellom kommunen og frivilligheten. Neste steg er at Frivillighet Norge lager en anbefalende rapport av innspillene fra kafédialogen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring