Hopp til hovedinnholdet

Konklusjon i spørsmål om felles definisjoner av tellende medlem og tellende lokallag

Publisert:
Oppdatert:
BH15326 Edit liten web

Kulturdepartementet har konkludert i spørsmålet om felles definisjoner av tellende medlem og tellende lokallag på tvers av statlige tilskuddsordninger.

Saken har tidligere vært ute på høring og Frivillighet Norge sendte dette høringssvaret til departementet den 1. mars 2016.

- Det er bra at Kulturdepartementet følger opp forenklingsarbeidet og innfører nye, felles definisjoner på medlem og lokallag til erstatning for de mange ulike definisjonene som brukes i dag, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norge har lenge jobbet for at staten skal etablere felles definisjoner. Når to etater har ulike definisjoner av "tellende medlem" må mange lag og foreninger telle medlemmer på to forskjellige måter. Kulturdepartementet har fulgt opp de fleste av innspillene Frivillighet Norge kom med i høringsrunden.

- Når de nye definisjonene tas i bruk vil hverdagen bli enklere for frivillige organisasjoner, spesielt de som søker på flere av de aktuelle ordningene, sier Slotterøy Johnsen.

Det gjenstår fortsatt mye arbeid for å forenkle offentlige ordninger for frivilligheten. For eksempel har Skatteloven, merverdiavgiftsloven, lotteriloven og frivillighetsregisterloven ulike definisjoner av hva en frivillig organisasjon er. Konsekvensene er at ulike offentlige instanser opererer med forskjellige definisjoner av hva som regnes som en frivillig organisasjon, og at frivillig sektor ikke er tydelig definert.

- Dette skaper merarbeid og frustrasjon i frivilligheten. Vi håper regjeringen vil følge opp løftet om å benytte Frivillighetsregisteret som inngangsport til ulike ordninger. Det vil bidra til forenkling, forutsigbarhet og mindre skjønnspreget saksbehandling fra det offentliges side, avslutter Slotterøy Johnsen, avslutter Slotterøy Johnsen.

For mer informasjon se:

  • Kulturdepartementets brev til involverte departementer som konkluderer samordningen av tellende medlem og tellende lokallag her.
  • Kulturdepartementets oversikt over ordninger som bruker begrepene tellende medlem og tellende lokallag her.
  • Kulturdepartementets konklusjon på samordning av tellende medlem og tellende lokallag her.

Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring