Hopp til hovedinnholdet

Koronakommisjonen: Anbefaler kommunene å lage planer for krise- og beredskapssamarbeid med frivillige organisasjoner

Publisert:
Oppdatert:
Damer med munnbind deler ut løpesedler.
LINs frivillige deler ut munnbind ved Furuset Senter i Oslo med midler fra Bydel Alna. Foto: Frivillighet Norge, Hedvig Kolboholen.

I sin endelige rapport, framhever Koronakommisjonen frivillige organisasjonene som viktige samarbeidspartnere for det offentlige, særlig i kommunikasjonen med innvandrerbefolkningen. Frivillige organisasjoner er en viktig del av den norske beredskapen og totalforsvaret, og Frivillighet Norge er enige i at myndighetene i større grad må inkludere frivilligheten i sitt beredskapsarbeid.

– Vi er veldig stolte av den innsatsen frivillige organisasjoner har gjort under pandemien. Det er viktig at nasjonale og lokale myndigheter har et godt samarbeid med organisasjonene, også når det ikke er krise, slik at vi best mulig kan utfylle hverandre når det stormer rundt oss, sier Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge.

Tydelig ansvarsfordeling

Kommisjonen mener at de frivillige organisasjonenes innsats ikke fratar myndighetene ansvar.

«Det er dessuten behov for en gjennomgang av grensesnittet mellom offentlig forvaltning og frivilligheten, på alle forvaltningsnivåer Det er en åpenbar styrke å kunne bruke frivilligheten i en krise, men dette kan ikke kompensere for mangel på kompetanse og kapasitet i offentlige organer.»

Frivillige organisasjoners selvstendighet og uavhengighet må ikke hindre et godt samarbeid med offentlige myndigheter. Derfor understreker Frivillighet Norge at myndighetene må vite hva frivilligheten kan bidra med og legge til rette for godt samarbeid før krisen treffer. Å være klar til å bidra i beredskapsarbeid krever ressurser, også utenfor krisesituasjoner, uavhengig av om det er innen søk og redning, omsorgsberedskap eller andre former for beredskap.

– Vi anbefaler alle kommuner å ha en helhetlig frivillighetspolitikk. Det gir et bedre samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor. En krise som koronapandemien viser at det er helt nødvendig, sier Slotterøy Johnsen.

For å styrke frivillig sektor som en bidragsyter i beredskapsarbeidet, mener Frivillighet Norge at:

  • Det må legges til rette for at organisasjonenes tid brukes mest mulig til trening og innsats, og minst mulig til byråkrati.
  • Organisasjonene må sikres god tilgang på digitale løsninger, særlig for å sikre god og sømløs kommunikasjon med andre aktører.
  • Det offentlige må i større grad forplikte seg til å ivareta frivillige ressurser som brukes i beredskapsarbeid, blant annet gjennom støtte til trening, øvelser, vedlikehold og oppdatering av utstyr.
  • Lokale og nasjonale myndigheter må i større grad inkludere relevante frivillige aktører i beredskapsøvelser.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring