Hopp til hovedinnholdet

Krevende rammevilkår for innvandrerorganisasjoner

Publisert:
Oppdatert:
Hender som holder en ring sammen
Frivillige organisasjoner trenger gode rammevilkår for vekst og utvikling. Foto: Hedvig Kolboholen.

Rammevilkårene for frivillige innvandrerorganisasjoner er dårligere, og mange faller utenfor tilskuddsordningene til frivillig sektor. Frivillighet Norge har undersøkt innvandrerorganisasjoners erfaringer med tilskuddsordninger.


I Frivillighetsmeldingen har Regjeringen lovet en forenklingsreform for frivilligheten. Det skal være enkelt å starte og drive en frivillig organisasjon. Det skal være enkelt å søke, ta imot og rapportere på offentlig støtte. Vi ønsket å finne ut om innvandrerorganisasjonenes utfordringer skiller seg fra utfordringene som går igjen i sektoren.

– Svarene vi har fått viser at innvandrerorganisasjoner i mindre grad benytter seg av tilskuddsordningene til frivillig sektor. Innvandrerorganisasjonenes erfaringer tyder på at ordningene er utformet slik at de ofte faller utenfor. Dette er det viktig at regjeringen løser gjennom forenklingsreformen, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Forutsigbare rammevilkår er viktig for å skape vekst og utvikling for frivilligheten. Innvandrerorganisasjonene peker særlig på at de opplever sin situasjon som uforutsigbar og at det er vanskelig å etablere en stabil drift av organisasjonen. Det opplever i større grad å mangle informasjon om tilskuddsordningene, at de ikke passer inn i ordningene og at myndighetene prøver å styre organisasjonen gjennom tilskuddsordningene.

Dette er erfaringer som gjør frivillig engasjement og arbeidet med å drive en frivillig organisasjon tyngre. – I arbeidet med å utvikle en god og helhetlig frivillighetspolitikk må myndighetene gi rammebetingelsene for innvandrerorganisasjoner særlig oppmerksomhet. Dette vil vi følge opp i vår dialog med myndighetene, sier Johnsen.

Frivillighet Norge vil også bruke resultatet av undersøkelsen til å se  på hvordan vi kan  utvikle vårt informasjonsarbeid og kurstilbud for å nå flere innvandrerorganisasjoner.

Her kan du lese rapporten fra undersøkelsen.

Les også Frivillighet Norges krav til forenkling og våre forventninger til regjeringens forenklingsreform her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring