Hopp til hovedinnholdet

Kulturdepartementet følger opp momskartlegging

Publisert:
Oppdatert:
2000px Deloitte svg

Deloitte har kartlagt inntekter og kostnader for regnskapsåret 2012 for frivillige organisasjoner for å finne ut hvor godt momskompensasjonsordningen treffer de faktiske momsutgiftene. Nå skal departementet gjøre flere analyser av tallene.

Kulturdepartementet orienterer i et brev til Frivillighet Norge, LNU og NIF om at de vil gjøre følgende analyser av tallene fra Deloittes kartlegging:

  • Nærmere utredning av lønnskostnadenes betydning for beregningen av momskompensasjonen.
  • Foreta en gjennomgang av regnskap på konto nivå for organisasjoner med driftskostnader over 100 mill. kroner for å bidra til bedre faktagrunnlag for dette segmentet.
  • På bakgrunn av tilgjengelig datagrunnlag og tildelt beløp for regnskapsåret 2012 utrede om det er stor variasjon i dokumenterte mva kostnader og tildelt momskompensasjon.
  • Foreta analyser av eventuell betydning av fradragsposter ved forenklet modell, jf. § 11 i forskriften for beregningsmodellen med tanke på at underledd som har mindre enn 5. mill. kroner i driftskostnader og enkeltstående som har mindre enn 1 mill. kroner i driftskostnader ikke skal trekke ut fradragsposter slik større organisasjoner må.

Frivillighet Norge mener at beregningsnøkkelen for forenklet modell i momskompensasjonsordningen må endres slik at det blir bedre samsvar mellom momsutgifter og momskompensasjon.

Les brevet fra Kulturdepartementet (pdf)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring