Hopp til hovedinnholdet

Kulturministeren unnvikende om lotteriverdighet

Publisert:
Oppdatert:
Widvey

Kulturminister Thorhild Widvey gir ingen god forklaring på hvorfor frivillige organisasjoner som ikke skal drive lotteri må søke om lotteriverdighet.

Med utgangspunkt i problemstillinger som ble reist på Frivillighet Norges Topplederkonferanse i januar stilte Rigmor Aasrud skriftlig spørsmål til kulturministeren om hvorfor stadig flere tilskuddsordninger krever at frivillige organisasjoner må oppfylle lotteriregelverkets krav for å motta støtte. I sitt svar unngår Kulturministeren problemets kjerne. Det handler både om at det å bruke regelverk utformet for en ordning til å administrere en annen gir uheldige resultater, og om hvorvidt det er en statlig oppgave å stemple organisasjoner som ikke- samfunnsnyttige.

Widvey viser til at lotteriverdighet ble innført som avgrensningskriterium for fordelingen av Norsk Tippings overskudd i 2013 og at det var naturlig for regjeringen og fortsette å bruke dette avgrensningskriteriet da fordelingen av tippemidlene ble endret i 2014.

Konsekvensen av at lotteriverdighet ble innført som avgrensningskriterium i fordelingen av Norsk Tippings overskudd i 2013 var at alle organisasjoner som inntil da hadde fått støtte fra den tippemiddelfinansierte Extrastiftelsen ble tvunget til å søke om å bli lotteriverdige. Flere fikk avslag med den konsekvens at de ikke lenger kunne få støtte fra Extrastiftelsen. Begrunnelsen er at Lotteritilsynet ikke anser dem som samfunnsnyttige organisasjoner. Problemet forsterket seg da fordelingen av tippemidlene ble endret i 2014 og regjeringen innførte krav om at de nye tippemiddelberettigete organisasjonene måtte søke om lotteriverdighet og dokumentere at de var samfunnsnyttige jfr. lotterireglene.

Organisasjoner som aldri har hatt planer om å drive lotteri har ikke tilpasset sin organisering og virksomhet til lotterilovgivningen. Det er derfor prinsipielt svært uheldig at staten bruker denne lovgivningen til å stemple tradisjonsrike organisasjoner med stor tillit i befolkningen som ikke- samfunnsnyttige.

Frivillighet Norge er bekymret for at de frivillige organisasjonene nå må ta høyde for en lignende praksis fra departementet også i fremtiden. Konsekvensen vil bli at organisasjonene må tilpasse seg lotteriregelverket og søke om å bli anerkjent som lotteriverdige selv om de ikke skal drive med lotteribare for å unngå å falle utenfor tilskuddsordninger.

- Å bruke Lotteriregisteret som avgrensningskriterium for deltakelse i støtteordninger, er en forenkling for staten som skaper merarbeid og økt byråkrati for organisasjonene. I tillegg er det bekymringsfullt at Lotteriregelverket gir staten anledning til å stemple organisasjoner som ikke- samfunnsnyttige, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke.

- Organisasjonene har i årevis bedt staten om å ta Frivillighetsregisteret aktivt i bruk. Gjennom å bruke Frivillighetsregisteret som verktøy for å forenkle dialogen mellom organisasjonene og staten vil regjeringen legge til rette for at frivillig sektor kan utvikle seg i tråd med sin egenart, som uavhengige organisasjoner, avslutter Brekke.

Foto: Espen Faugstad

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring