Hopp til hovedinnholdet

Kunsten å lede frivillige

Publisert:
Oppdatert:
Kunstenledefrivillige

Rundt 50 ledere fra frivillig sektor deltok på Frivillighet Norges seminar ”Kunsten å lede frivillige” 1. juni. 2012

13.06.12

På seminaret diskuterte deltakerne hvordan man kan lede frivillighet mer målrettet og fagorientert. Generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke, fokuserte på hvilke felles utfordringer og muligheter ledelsen i frivillige organisasjoner har. Norge er i verdenstoppen i frivillighet, men har lite fokus på ledelse av frivillige, sa hun.

Turunn Hansen fra Redd Barna snakket om hvilke muligheter og utfordringer det gir å lede en frivillig medlemsmasse med stort spenn i alder og forventninger. Hun la vekt på viktigheten av skolering rettet mot konkrete oppgaver, å bevare gruppeidentiteten i en mangfoldig organisasjon og hvordan man skal se verdien i alle frivillige, uavhengig av hvor mye arbeid de legger igjen og hvor lenge de blir i organisasjonen.

Jeanine Brenna fra Kirkens Bymisjon fortalte om hvilket forhold de har til forvaltning av frivillige ressurser. I Bymisjonen organiseres frivilligheten ulikt etter hvilke oppgaver som skal utføres, men felles for alle er at de skriver en gjensidig kontrakt. Kontrakter og forventningsavklaringer kan bidra til å avklare forholdet mellom partene, og gjøre det klart om Bymisjonen er rett organisasjon for den frivillige. Det er viktig å få frem hvem som kan delta i frivilligheten, f.eks må de være tydelig på at alle kan delta selv om man har et kors i logoen.

Oddveig Nygård fra Frivillighet Norge delte erfaringer fra utlandet om «volunteer management» Hun la frem strategier og verktøy innen ledelse av frivillige.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring