Hopp til hovedinnholdet

Lager veileder for gjenåpning av frivillige aktiviteter

Publisert:
Oppdatert:
Kulturminister Abid Raja i halvprofil
Kulturminister Abid Q. Raja. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Frivillighet Norge og LNU er i dialog med Kulturdepartementet om en veileder for frivillige organisasjoner som vil åpne sine aktiviteter

Kulturminister Abid Q. Raja kunngjorde til NTB denne uka at enkelte fritidsaktiviter kan åpnes igjen, så lenge smittevernreglene overholdes.

Det betyr at aktivitetene må tilpasses slik at ingen er sammen i større grupper enn fem personer, som alle har en avstand på to meter mellom hverandre.

Bekreftet av Helsedirektoratet

Frivillighet Norge har bedt Helsedirektoratet om en tilbakemelding på hvorvidt organisert kulturaktivitet kan gjennomføres innendørs og utendørs dersom det er maks 5 personer, hver person har en avstand på minst 2 meter og det for øvrig tas forbehold om å unngå koronasmitte slik Helsedirektoratet anbefaler det.

Helsedirektoratet informerer Frivillighet Norge i en e-post datert 29. april at:

Musikk- og korøvelser eller andre lignende kulturaktiviteter er ikke omfattes av forbudet i Covid-19-forskriften §13 bokstav a. Forbudet i bestemmelsen gjelder kulturarrangementer hvor personer fysisk møtes. En naturlig forståelse av ordet "kulturarrangement" tilsier at forbudet er ment å ramme forestillinger og lignende hvor det legges til rette for at mennesker møtes, som for eksempel konserter, teaterforestillinger og danseforestillinger.

Selv om musikkøvelser og andre lignende aktiviteter ikke omfattes av forbudet i Covid-19-forskriften § 13 bokstav a, må slike aktiviteter følge de til enhver tid gjeldende anbefalinger om avstand mellom personer og samling av personer i grupper jf. forskriften § 4.

Lager veileder for gjennomføring

Norges Musikkråd og Norges idrettsforbund har utarbeidet veiledere for trygge aktiviteter i sine respektive forbund. Musikkrådets veileder publiseres så snart den er godkjent av helsemyndighetene. Mer informasjon om Idrettsforbundets veileder her.

Frivillighet Norge og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) utarbeider nå sammen en veileder for andre organisasjoner, som vil være klar så snart som mulig.

Viktig med trygge aktiviteter

– Vi er veldig glad for at kulturministeren presiserer at flere enn idretten kan åpne sine fritidsaktiviter igjen. Samtidig er det viktig at organisasjonene tenker gjennom hvordan disse kan gjennomføres på en trygg måte, sier Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

– Hver organisasjon må gjøre egne vurderinger av hva dette innebærer for deres aktiviteter, men vi vil gjøre vårt beste for å bidra til en veileder som treffer bredt og er til hjelp, understreker han.

Universelle råd

LNU minner også om følgende universelle råd på sin hjemmeside:

  • Ha aktivitet i små, faste grupper på maks 5 personer
  • Hold minst to meters avstand mellom hver person
  • Ikke del på utstyr
  • Ikke bruk felles garderober
  • Husk anbefalinger om hyppig håndvask, hosting og nysing, og unngå å ta deg i ansiktet
  • Personer som er i isolasjon, karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon bør ikke være i kontakt med andre

Ta kontakt

Har du spørsmål eller innspill til denne saken? Ta kontakt med politisk seniorrådgiver Guri Idsø Viken på epost guri@frivillighetnorge.no eller telefon 952 56 474.

Veileder publiseres og oppdateres her

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring